Võrumaa Keskraamatukogu

Neljapäev, Oktoober 08, 2015

Just have a look at Quotes and phrases site

Võrumaa Keskraamatukogu Jüri 54 Võru 65604 reg-nr 75020003

Direktor Inga Kuljus 782 0157, raamatukogu@voru

Teenindusosakond

(III korrus)

Lasteosakond

(II korrus)

E - R 10 - 18

L 10 - 16

P SULETUD

E - R 11 - 18

L 10 - 16

P SULETUD

Iga kuu viimasel reedel on teenindusosakond korrastustöödeks suletud.

Järgmine korrastuspäev 30. oktoobril

Kuu esimesel reedel võib lasteosakond olla korrastustöödeks suletud.

Järgmine korrastuspäev 4. novembril

LAENUTUSTÄHTAJA PIKENDAMINE: LAENUTUSTÄHTAJA PIKENDAMINE:

782 1912; e-post: laenutus@lib.werro.ee

782 1945; e-post: aabits@lib.werro.ee

Vanema ja väliseesti raamatu tuba (II korrus)

T 11 - 15   

KINGI RAAMATUKOGULE RAAMAT!

Raamatukogu ootab lahkete annetajate abi kogude täiendamisel. Oodatud on uuem ajaviitekirjandus eesti, inglise ja vene keeles, eesti- ja võõrkeelsed teaberaamatud, reisiraamatute sari "Minu....", aastatel 1914 -1991 Võrus trükitud ajalehed ja 1926. aastal ilmunud koguteos "Võrumaa".

130 aastat esimese ajalehe ilmumisest Võrus

Vaata Werroscher Anzeiger numbreid meie kodulehel. 

Laenutuste TOP 10 

1. jaanuar – 1. august 2015


Pealkiri                                                                     Autor                            Laenutuste arv

Meie aasta Siberis                                                     Tuuli Roosma                            55

7 X 7                                                                          Vahur Kersna                            54

Ausammas                                                                 Avo Kull                                     52

Minu Shanghai                                                           Anneli Vilu                                 51

Pariisis peidus                                                           Corine Gantz                             51

Veel on aega                                                             Erik Tohvri                                  50

Minu Eesti 1. osa                                                       Justin Petrone                            48

Naine Pariisist                                                            Santa Montefiore                       48

Selgeltnägija Ilona Kaldre tuleproovid                        Ilona Kaldre                               48

Alexi veenmine                                                           Nora Roberts                             47vallamajadHanno Talving „Eesti vallamajade ajaloo teatmik“. -Tallinn, 2015

Ajaloosõprade rõõmuks ilmus sel aastal Eesti Vabaõhumuuseumi väljaandena Hanno Talvingu „Eesti vallamajade ajaloo teatmik“. Raamatu esimene osa annab ülevaate vallamajade ehitusest, sisustusest, piirkondlikest iseärasustest ning arengust laiemalt.

Teatmiku teises osas on üksikasjalikult käsitletud omavalitsuste vallamajade ajalugu. Kuna valdade arv ning nende kuulumine ühte või teise maakonda on läbi aegade pidevalt muutunud, on andmekogu aluseks võetud 1930. aastal kehtinud haldusjaotus.

Teatmiku põhilised allikad on Eesti Ajalooarhiivis, Eesti Riigiarhiivis ning Tallinna Linnaarhiivis säilitatavad vallavalitsuste fondid, samuti Eesti- ja Liivimaa kubermangu talurahvaasjade komissaride fondid.

Võrumaa vallamajade kohta leiab tekstid ja fotod raamatu lõpust, lehekülgedelt 390-434. Vallamajad on paljud praegu kasutusel elamutena ja suvekodudena, aga on ka hüljatud ja lagunenud hooneid.

Kirjanduslooliselt tähtis on Saru vallamaja, kus 8. veebruaril 1924 sündis kirjanik Raimond Kolk, kelle isa töötas siin vallasekretärina. Vallamaja seinal on mälestusplaat kirjanikule. Raamatukogutöötajad oma õppepäevade raames on käinud kirjamehele austust avaldamas ja kuulanud kodu-uurija Aili Paeglise ettekannet kirjaniku elust ja loomingust.

Vana-Laitsna vallamajas töötas aastatel 1926-1929 ning alates 1948. aastast uuesti Luutsniku raamatukogu, loodetavasti viimast aastat, sest kolitakse ümber külakeskusesse.

Hanno Talvingu raamat „Eesti vallamajade ajaloo teatmik“ on kindlasti abiks ajaloohuvilstele ja kodu-uurijatele.

Inga Kuljus

2015-10-13_kkk


VÕRUMAA KESKRAAMATUKOGU ON

106 AASTANE

IGA PÄEV SAAB

106. KÜLASTAJA RAAMATUKOGULT

KINGIKS

RAAMATU

TOETAJAD

EESTI HOIURAAMATUKOGU

EESTI ARHIIV ÜHENDRIIKIDES