eng est

Sõrmemängud
   
1.      Hernes, hernes, uba.- Mesimumm, 2007 oktoober
2.      Hiina keiser.- Mesimumm, 2010 jaanuar
4.      Kass Karlotte rotijahil.- Täheke, 2010, nr 3, lk 12-13
5.      Kitsekene.- Mesimumm, 2008 mai
6.      Konn.- Mesimumm, 2010 mai
7.      Koolikott ja kotinõel.- Täheke, 2009, nr 9, lk 12-13
8.      Meie kiisul kriimud silmad.- Täheke, 2011, nr 1, lk 10-11
9.      Pilla palla paabulind.- Mesimumm, 2010 märts
10.    Päkapikud.- Mesimumm, 2010 detsember
11.    Rebane läks reisima.- Täheke, 2009, nr 2, lk 16-17
12.    Rändlind.- Mesimumm, 2010 november
13.    Siiru-viiru kiisulugu.- Mesimumm, 2012 jaanuar
14.    Sügis.- Mesimumm, 2010 oktoober
15.    Tingel-tangel.- Täheke, 2010, nr 7-8, lk 16-17
16.    Vilu, V. Pannkoogipidu. Tallinn, 2008
         Mängulisi keeleharjutusi lastele

17.    Vilu, V. Sõrmepere seiklused. Tallinn, 2007
         Lapse sõrmemängud

18.    Ärtu emand.- Täheke, 2011, nr 5, lk 12-13
      

Salme, hüpitusi ja liisklugemisi
   
1.     Hiir hüppas ja kass kargas. Tallinn, 1998
2.     Jürisalu, M. Loomisrõõm. Tallinn, 2012
        Liisusalmid koos liigutustega 2-3 aastastele
3.     Karupoeg Puhhi raamat. Tallinn, 2006
4.     Kui mina hakkan laulemaie. Tallinn, 1998
5.     Kukk, P. Linnupojad ümber puu. Tallinn, 2012
        Hommikuringi sõrmemängud 1,5-3 aastastele
6.     Kus mu pöial? Rakvere, 2006
        Näpumängud ja mängitused
7.     Kus mu väikeats! Rakvere, 2012
8.     Laidla,S. Rõõmusõõm. Tallinn, 2011
9.     Liisusalmid ja lasteriimid. Tallinn, 2009
10.   Liisusalmid. Tallinn, 2007
11.    Meie kiisul kriimud silmad. Tallinn, 2007
12.    Põlvamaa vanad lastelaulud. Põlva, 1996
13.    Turvalaule lastele. Tallinn, 1992
14.    Vana karu lõi trummi. Tallinn, 2001
15.    Vanaema teab. Tallinn, 1987
16.    Vilu, V. Pannkoogipidu. Tallinn, 2008
         Mängulisi keeleharjutusi lastele

17.    Vilu, V. Sõrmepere seiklused. Tallinn, 2007
         Lapse sõrmemängud


Salmikesi lastele

http://mommi-jommikud.weebly.com/kaumle--ja-sotildermemaumlngud.html
Meie kiisul kriimud silmad, Sipelgas; Männikäbi;Kinni-lahti; Viis väikest lindu; Päike; Mesilane

http://opleht.ee/arhiiv/?archive_mode=article&articleid=6704
Sõrmemäng Vihmauss

http://oppematerjalid.onepagefree.com/?id=17357&onepagefree=0978c01222ee6011f2d935dc93ff38a9
Liisusalmid ja vemmalvärsid

http://www.lastega.ee/index.php/et/
Luuletused, liisusalmid, näpu-ja sõrmemängud, loitsud, keeleharjutuse luuletused

http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/14236/index.html
Näpumängude kasutamine koolieelses eas

http://www.erm.ee/et/Opi/Opi-meistritelt/
Liisusalmid

http://www.lasteaed.net/2009/06/08/napumangud/
Näpumängud

http://kerlikuuse.wordpress.com/2012/02/22/kae-ja-napumangud/
Internetist kogutud käe-ja näpumängud

http://www.teretere.eu/sorme-ehk-napumangud/
Valik mänge ja mänguvõtteid igapäevategevuste toetamiseks ning keelearenduseks

http://www.hot.ee/m/mangunurk/0-3.htm#1
Liisusalmid, toa-ja õuemängud 0-6 aastastele

http://lastejoulud.weebly.com/naumlpumaumlngud.html
Näpumängud

http://www.teatoimeta.ee/s2/708_893_70_.pdf
Näpumängu järgi joonistamine

http://katrinivanova.wordpress.com/tehtud-tood/oppeained/konearendus/konearendus/konet-arendavad-liisusalmid-koos-napumanguga/
Kõnet arendavad liisusalmid koos näpumänguga

http://paikesejankud.blogspot.com/2010/11/kommijagamine.html
Näpumäng Kommijagamine

http://www.hared.ee/files/askeldused.pdf
Keskkonnategevusi lasteaias