eng est

Võrumaa Keskraamatukogu III korruse teenindussaalis on 3. veebruarist kuni 3. märtsini rändnäitus „Kodukoha kompass“.
Väikelinnades rändav näitus avab linnaruumi ja inimeste heaolu vahelised seosed ning kutsub võrulasi mõtlema, millega ollakse oma linnas rahul ja milles nähakse veel arenguruumi.
Näitus tõukub eelmisel suvel ilmunud Eesti inimarengu aruandest „Linnastunud ühiskonna ruumilised valikud“ ja uurib, mis teeb ühest ruumist (linnast, linnaosast, külast, tänavast, keskväljakust) meeldiva paiga, kus inimesed soovivad olla. Kuidas ruum, milles viibime, mõjutab meie tervist, heaolu ja õnnetunnet? Aga ka piirkonna majandust ja atraktiivsust?
Näitusega on kaasas praktiline kompassketas, mis annab lihtsa raamistiku oma kodukoha avaliku ruumi kvaliteedi hindamiseks ja ruumiteemaliste arutelude pidamiseks.
Näitus rändab aastaga ümber Eesti, peatudes kaheteistkümnes väikelinna keskraamatukogus.
Näituse raames on Võrumaal mitmeid avalikke ruumiteemalisi loenguid.
Näitusest täpsemalt www.kogu.ee/kodukoha-kompass
Näituse kuraator on Kairi Tilga, autorid Teele Pehk ja Elo Kiivet.
kodukoha