eng est

2011. aasta võru keele nädalal korraldas Võru Instituut Võrumaa KRK lasteosakonnas võru keeles ettelugemise võistluse "Kullõ´, ma loe sullõ!".

Kaile Kabun (Võru Instituut) võistluse tulemustest:
Uman keelen raamatidõ lugõminõ har’otas uman keelen mõtlõmist ja kõnõlõmist. Raamatust loedu’ jutu’ teevä’ inemise meele ja keele rikkambas. Tuu mõttõga kõrraldõdigi võro keele nädälil (7.-11. märdikuud) edimäst kõrda võrokeelitside juttõ lugõmisõ võigõlus koolilatsilõ.      

Võigõlusõst võtt’ ossa 27 opilast ütsäst vana Võromaa koolist. Osalisõ’ es tiiä’ ette, määnest juttu kiäki näist lugõma nakas. Teksti’ jaati näile kätte õnnõ võigõlusõ alostusõn. Hindajidõ kogo, kon olli’ Urmas Kalla Võro instituudist, Timmi Eve Võro latsiraamadukogost ja Kirchi Kerli Talna ülikoolist, märkse vällä, et hinnatas nii võro keele puhast välläütlemist ku elävät ettelugõmist. Ja oll’, midä hinnada’.
«Kokkovõttõn jäi võigõlusõst väega hää miil. Oll’ tunda’, et ka kirjäpant võro kiil joud latsilõ peräle ja kõnõlõs näidega nigu uma,» kitt’ Kalla Urmas.

Parõmba’ lugõja’ 2.-4. klassi vannusõrühmän:
Telgi Gerda Loviise (Vastsõliina kuul), Leonovi Kristjan (Pikäkannu kuul), Otsari Hellika (Parksepä kuul). Hää välläütlemise iist sai eräle kittä Simsoni Jörgen Joonas (Haani kuul).

Parõmba’ lugõja’ 5.-7. klassi vannusõrühmän:
Suurmanni Randy (Orava kuul), Põdra Mariliis (Krabi kuul) ja Mägise Ain (Krabi kuul). Eräle kiteti võro keele puhta välläkõnõlõmisõ iist Kikka Liisi (Võro Kreutzwaldi kuul) ja elävä lugõmisõ iist Zopa Raidot (Parksepä kuul).

dscn3354
dscn3349
dscn3348
dscn3347
dscn3346
dscn3345
dscn3344
dscn3343
dscn3342
dscn3341
dscn3340
dscn3339
dscn3338
dscn3337
dscn3336
dscn3335
dscn3334
dscn3333
dscn3332
dscn3331
dscn3330
dscn3329
dscn3328
dscn3327
dscn3325
Urmas Kalla teeb võistlusest kokkuvõtteid
dscn3316
Žürii arutelu
dscn3312
dscn3310
dscn3309
dscn3304
dscn3293
dscn3290
dscn3288
dscn3283
dscn3281
dscn3279
dscn3272
dscn3270
Võistlejad tutvuvad tekstidega
dscn3266
Tiia Allas (Võru Instituut) räägib võru keele nädalast ja lugemisvõistlusest
 
 
Powered by Phoca Gallery