eng est

E-postPrindiEkspordi ICS

6. võru keeles lugemise võistlus "Kullõ´, ma loe sullõ!"

Pealkiri:
6. võru keeles lugemise võistlus "Kullõ´, ma loe sullõ!"
Millal:
T, 8. November 2016
Kategooria:
Lastekogu

Kirjeldus

Võru Instituut korraldab võru keele nädalal Võrumaa Keskraamatukogu lasteosakonnas

v6ro kiil6. võru keeles ettelugemise võistluse "KULLÕ´, MA LOE SULLÕ!"
Timahava peetäs võro keele nädälit 7.–13.11.
Võro instituut kuts 2.–7. klassi opilaisi võro keele nädälil 8. novvembril Võro latsiraamadukokko (Jüri 54, Võro) võro keelen ettelugõmisõ pääväle „Kullõ, ma loe sullõ!”. Päiv nakkas pääle kell 13.

Egä kuul või saata egäst klassikomplektist üte ettelugõja.

Pallõmi ettelugõjal jutukõnõ inne koton/koolin vällä valli ja ku vaia, ka lugõmist harjota´. Hää´ oppaja´, latsi avitaja, rehkendäge teksti vällävalimisõ man tuuga, et ettelugõminõ ei võtas üle 3 minodi! Vähämb või iks minnä. Säänest aopiiri om vaia tuuperäst, et kullõja´ är ei väsüssi. Ku meeleperäline tekst om liiga pikk, sis piäs tuud kuigi lühkümbäs tegemä (jätke mõni lõik vällä vms).

Teksti või muidoki esi vällä otsi, a mi soovitus om võtta lugõmispala perämädse viie aastaga „Mino Võromaa” kogomikõst (25–29) vai võrokiilsist Tähekeisist. Raamatit ja Tähekeisi saa lainata Võro instituudist vai raamadukogost.

Ettelugõmisõ pääväl tulõ raamat, aokiri vai aoleht lugõjal hindäl üten võtta.
Hõikami ettelugõja nime perrä vällä, a pallõmi täl päälkirä esi üteldä vai ku om himmo, tuust kah kõnõlda, mille tä säändse jutu valisi.

Ettelugõjit kullõs häätahtlik kirändüssõpru kogo. Lugõmist hinnatas katõn vannusõrühmän: 2.–4. ja 5.–7. klass.
Eräle kaias:
- hääd lugõmisoskust;
- võro keele välläütlemist;
- mõistmist kullõjat haarda ja uma jutt tälle arusaadavas tetä;
- kimmäst, julgõt olõkit.

Kõik osavõtja saava tenokirä ja parõmba ka väiku avvuhinna.

Osavõtust tulõs teedä anda ildamba 4. novvembril e-posti aadrõssi See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. pääle.
Pankõ kirja opilasõ nimi, kuul, klass, teksti päälkiri ja autor. 
Inämb teedüst saa telefoni 525 3215 päält (Kaile Kabun).