eng est

Võrumaa Keskraamatukogu (edaspidi raamatukogu) on Võru Linnavalitsuse hallatav asutus, mille eesmärk on tagada elanikele vaba juurdepääs informatsioonile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist. Raamatukogu kogub, säilitab ja teeb lugejale kättesaadavaks trükised, auvised ja teised väljaanded ning avalikud andmebaasid. Raamatukogu põhiteenused on väljaannete kohapeal kasutamine ja kojulaenutus ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine. Raamatukogu põhiteenused on tasuta.

Esimese rahvaraamatukoguna Eestis võtsime 1995. aastal kasutusele automatiseeritud raamatukoguprogrammi "Kirjasto 3000". 2004. aasta alguses võeti kasutusele tarkvaraprogramm „RIKS“ ja sama aasta mais alustati elektroonilist laenutamist kojulaenutuses. Veebilahenduse RIKSWEB abil saab teha otsinguid raamatukogu fondis olevate teavikute kohta, sisselogimisel pikendada ja reserveerida väljaandeid. Raamatukogus on võimalik koju laenata raamatuid, CD-sid, heliraamatuid ja vinüülplaate. 

Raamatukogu asub Võrus Jüri tn 54 hoones II ja III korrusel, kokku on raamatukogu kasutuses 1481,28 m2 põrandapinda. 

Raamatukogu struktuuris on:

 1. komplekteerimisosakond;
 2. teenindusosakond;
 3. lasteosakond;
 4. majandusosakond.

II korrusel asuv lasteosakond teenindab lapsi kuni 15 eluaastani ja kõiki vanemaid lastekirjanduse huvilisi. Lisaks laenutatakse lasteraamatuid neljas välisteeninduspunktis Võru lasteaedades Okasroosike, Punamütsike, Päkapikk ja Sõleke. Lasteraamatuid tutvustatakse nii lastele kui täiskasvanutele raamatunäituste ja mitmesuguste üritustega. Lugemissaal pakub igas vanuses lastele mitmekesiseid arendava ajaveetmise võimalusi. Tähesaalis saab korraldada lastekultuuriga seotud näitusi.

II korrusel asub ka Mõttetuba, kus korraldatakse erinevaid üritusi.  

III korrusel on täiskasvanute teenindussaalid: 34 kohaline lugemissaal koos teatmestuga ja kojulaenutus, kus lugejad saavad ise avariiulitelt raamatuid valida. Konverentsisaalis ja trepigaleriis on võimalik vaadata näitusi. Konverentsisaalis toimuvad raamatukogutöötajate seminarid, kohtumised kirjanikega, raamatute esitlused, loengud ja muud üritused.

Avalikule teabele on tagatud juurdepääs II ja III korrusel asuvate arvutite kaudu. 

Raamatukogu on ligipääsetav raskendatud liikumisega inimestele: raamatukogus on kaldtee, lift ja invatualett.

Raamatukogu korraldab maakonnaraamatukoguna 32 Võru maakonnas asuva raamatukogu tööd järgmistes valdkondades:

 • komplekteerib, arvestab ja töötleb väljaandeid;
 • korraldab Võrumaa elanike teatmebibliograafilise teenindamise;
 • kogub ja säilitab Võrumaad puudutavaid väljaandeid;
 • koostab koduloolist andmebaasi;
 • nõustab Võru maakonna raamatukogutöötajaid ja korraldab nende erialast täiendkoolitust;
 • korraldab statistilist aruandlust ja analüüsib rahvaraamatukogude tegevust;
 • korraldab konverentse, seminare ja näitusi.