eng est

Võrumaa Keskraamatukogu (edaspidi raamatukogu) on Võru Linnavalitsuse hallatav asutus, mille eesmärk on tagada elanikele vaba juurdepääs informatsioonile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist. Raamatukogu kogub, säilitab ja teeb lugejale kättesaadavaks trükised, auvised ja teised väljaanded ning avalikud andmebaasid. Raamatukogu põhiteenused on väljaannete kohapeal kasutamine ja kojulaenutus ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine. Raamatukogu põhiteenused on tasuta.

Esimese rahvaraamatukoguna Eestis võtsime 1995. aastal kasutusele automatiseeritud raamatukoguprogrammi "Kirjasto 3000". 2004. aasta alguses võeti kasutusele tarkvaraprogramm „RIKS“ ja sama aasta mais alustati elektroonilist laenutamist kojulaenutuses. Veebilahenduse RIKSWEB abil saab teha otsinguid raamatukogu fondis olevate teavikute kohta, sisselogimisel pikendada ja reserveerida väljaandeid. Raamatukogus on võimalik koju laenata raamatuid, CD-sid, heliraamatuid ja vinüülplaate. 

Raamatukogu asub ajutiselt Võrus Jüri tn 42 hoones (endine Täiskasvanute Gümnaasium).

Raamatukogu struktuuris on:

 1. komplekteerimisosakond;
 2. teenindusosakond;
 3. lasteosakond;
 4. majandusosakond.

Lasteosakond teenindab lapsi kuni 15 eluaastani ja kõiki vanemaid lastekirjanduse huvilisi. Lisaks laenutatakse lasteraamatuid neljas välisteeninduspunktis Võru lasteaedades Okasroosike, Punamütsike, Päkapikk ja Sõleke. Lasteraamatuid tutvustatakse nii lastele kui täiskasvanutele raamatunäituste ja mitmesuguste üritustega. Lugemissaal pakub igas vanuses lastele mitmekesiseid arendava ajaveetmise võimalusi. 

Raamatukogu korraldab maakonnaraamatukoguna 32 Võru maakonnas asuva raamatukogu tööd järgmistes valdkondades:

 • komplekteerib, arvestab ja töötleb väljaandeid;
 • korraldab Võrumaa elanike teatmebibliograafilise teenindamise;
 • kogub ja säilitab Võrumaad puudutavaid väljaandeid;
 • koostab koduloolist andmebaasi;
 • nõustab Võru maakonna raamatukogutöötajaid ja korraldab nende erialast täiendkoolitust;
 • korraldab statistilist aruandlust ja analüüsib rahvaraamatukogude tegevust;
 • korraldab konverentse, seminare ja näitusi.