eng est

Marie Underi 130. sünniaastapäeva puhul on hea meel tutvustada Arthur Adsoni koostatud „Marie Underi eluraamatut I-II“, mis ilmusid Lundis kirjastuselt Vaba Eesti 1974. aastal.

I raamatu saatesõnas kirjutab A. Adson, et eluraamat kajastab M. Underi elu- ja luuleteekonda. Teoses on palju fotosid luuletajast, tema sugulastest ja sõpradest ning reisidest. Veel saab lugeda koopiaid M. Underit iseloomustavatest kirjadest. Lisatud on illustratsioonid luuleteoste kaantest. Kirjutatud on ka teistest Eesti kultuurilukku jälje jätnud inimestest.

Eluraamatu II osa moodustavad esseed, artiklid, arvustused ja ülevaated. Teos algab Fr. Tuglase tekstiga „Rõõm ühest sõprusest“, mis ilmus 1933. aasta „Loomingus“ nr 3 M. Underi 50. aasta juubeli puhul. See artikkel sisaldab mälestuspilte Fr. Tuglase kohtamistest ja sõprusest Underiga; kirjutis lõpeb sõnadega: „On nimelt rõõm olla suure ande kaasaegne ja tohtida teda ta tähtpäeval sõbrana tervitada“.

Järgnevad artiklid G. Suitsu, H. Visnapuu, K. Ristikivi jt sulest. Huvitavad on ka eestikeelsed tõlked soomlaste E. Haavio, K. Laitineni ja M. Haavio artiklitest Underist.

Teose lõpus on mahukas bibliograafia ja isikunimede register.

„See on otse varaait uurimusteks ja kriitilisteks töödeks meie suurima luuletaja loomingust ja vaimu ülevusest“.Paul Saagpakk, Meie Elu, 9. september 1977

Marie Underi eluraamatute ja tema loominguga saab tutvuda Võrumaa Keskraamatukogu vanema ja väliseesti raamatu toas, mis on avatud teisipäeviti kella 11-15.

underi2

Häid lugemiselamusi!

Inga Kuljus