eng est

Hanno Talving „Eesti vallamajade ajaloo teatmik“. -Tallinn, 2015

Ajaloosõprade rõõmuks ilmus sel aastal Eesti Vabaõhumuuseumi väljaandena Hanno Talvingu „Eesti vallamajade ajaloo teatmik“. Raamatu esimene osa annab ülevaate vallamajade ehitusest, sisustusest, piirkondlikest iseärasustest ning arengust laiemalt.

Teatmiku teises osas on üksikasjalikult käsitletud omavalitsuste vallamajade ajalugu. Kuna valdade arv ning nende kuulumine ühte või teise maakonda on läbi aegade pidevalt muutunud, on andmekogu aluseks võetud 1930. aastal kehtinud haldusjaotus.

Teatmiku põhilised allikad on Eesti Ajalooarhiivis, Eesti Riigiarhiivis ning Tallinna Linnaarhiivis säilitatavad vallavalitsuste fondid, samuti Eesti- ja Liivimaa kubermangu talurahvaasjade komissaride fondid.

Võrumaa vallamajade kohta leiab tekstid ja fotod raamatu lõpust, lehekülgedelt 390-434. Vallamajad on paljud praegu kasutusel elamutena ja suvekodudena, aga on ka hüljatud ja lagunenud hooneid.

Kirjanduslooliselt tähtis on Saru vallamaja, kus 8. veebruaril 1924 sündis kirjanik Raimond Kolk, kelle isa töötas siin vallasekretärina. Vallamaja seinal on mälestusplaat kirjanikule. Raamatukogutöötajad oma õppepäevade raames on käinud kirjamehele austust avaldamas ja kuulanud kodu-uurija Aili Paeglise ettekannet kirjaniku elust ja loomingust.

Vana-Laitsna vallamajas töötas aastatel 1926-1929 ning alates 1948. aastast uuesti Luutsniku raamatukogu, loodetavasti viimast aastat, sest kolitakse ümber külakeskusesse.

Hanno Talvingu raamat „Eesti vallamajade ajaloo teatmik“ on kindlasti abiks ajaloohuvilstele ja kodu-uurijatele.

Inga Kuljus