eng est

2018. aastal ilmus Raimond Kolga luulekogu „Peo pääl elu hõpõ”, mille on kogunud ja koostanud Õnne Kepp ning koos Tiia Allasega on nad raamatu toimetanud. Samadelt tegijatelt ilmus 2014. aastal Artur Adsoni luulekogu „Varjuliste puie all”. Mõlemad võru kirjanduse väärikad esinduskogud on olemas tänu kultuurkapitali toetusele kõigis Võrumaa rahvaraamatukogudes.

Toimetajate eessõnast: „Raamat koosneb kahest osast. Esimeses pooles on ära toodud Kolga kolme luuleraamatu „Ütsik täht”, „Kõiv akna all”, „Müüdud sõrmus” tekstid ja neljanda kogu „Kiri” kolm peamist tsüklit ning koondkogus „Võõral maal kirjutatud laulud” osaliselt avaldatud varasemad, 1940. aastate esimeses pooles ja keskpaiku kirjutatud värsistused. Teine raamatu osa on koostatud seni ilmumata või sõja-aastail perioodikasse ning koguteostesse laiali pillatud luuletustest.”
Raamatu kõitvad ja kirjaniku loomingut analüüsivad järelsõnad on kirjutanud samuti Tiia Allas ja Õnne Kepp. Seda lugedes saab ülevaate Raimond Kolga elu- ja loometeest.

Inga Kuljus