eng est

Aasta algus tõi lugemislauale imelise raamatu „Pühäsenulgad” Tiia Puustusmaalt, Võrumaalt pärit autorilt.  Tiia Puustusmaa kirjutab raamatu eessõnas: „Selle raamatu kaudu on teie ees setod, Setomaaga seotud inimesed, nende kodud ja nende pühim paik tares. Need head inimesed avasid mulle oma kodu- või kirikuvärava ning pühasenulkade kaudu ka oma südame”....Iga ikooninurk siin raamatus kõnetab isemoodi. Iga lugu, millesse mind pühendati ja mida teiega jagan, on ainukordne ja peegeldab ikooninurga looja vaimuruumi, esteetilist taju, aga ka sidet vanavanemate ja küla pärandiga.” Raamat on illustreeritud rohkete paljutähenduslike piltidega. Tiia Puustusmaa: „pildistamise juures sai lähtepunktiks ka asjaolu, et ikoon ei ole pelgalt staatiline pilt nurgas, vaid astub inimese soovi korral temaga dialoogi”.  Värskas elava sootska Ahto Raudoja kodus on Nikolai Kormašovi restaureeritud ikoon. Viimase pojalt, Orest Kormasovilt, on raamatus artikkel „Elu näoga Jumala poole”. Nüüd kahjuks enam ei pääse nii Venemaale kui ka Petseri kloostrisse ilma viisata. Raamat aga toob meile kilukese Petserist preester isa Jevgeni kaudu, kes on teeninud seal 44 aastat. Imetleda saab Palo Olgale kuulunud lehtkullaga kaetud kaheosaline pulmaikooni. Raamatust leiame ülemsootska Rein Järvelillele kingitud Maarja Magdaleena ikooni. Imetlust väärib Sagorja kõlas Uibo talus olev kolmeosaline fooliumkattega ikoon, kus on esindatud Kaasani Jumalaema, Kristus Kõigevalitseja ja Püha Jüri.