eng est

Täiskasvanute keeleõpe ja kultuuridevaheliste pädevuste parandamine e-õppe kaudu.

Selle 24-kuud kestva Erasmus+ KA204 projekti eesmärk on suurendada teadlikkust ja arusaamist kultuuri ja kultuuripärandi tähtsusest Euroopa Liidus ning anda täiskasvanud õppijatega töötavatele koolitajatele teadmised, kuidas suurendada oma õppijate oskusi ja pädevusi, eriti keeleoskust ja digitaalseid oskusi, mis on väga vajalikud praegusel Euroopa Liidu tööturul.

Projekt “Neli elementi” on suunatud täiskasvanute koolitajatele ja kasutab ära 4 elemendiga (maa, vesi, õhk ja tuli) seotud ühiste kultuuriväärtuste potentsiaali Euroopa Liidu tasandil, et anda täiskasvanutele võimalus oma digitaalsete, võõrkeelealaste ja kultuuridevaheliste pädevuste parandamiseks.

Partnerluse prioriteediks on tegelemine selliste Euroopa Liidu ühiste mureküsimuste lahendamisega nagu keeleoskus või hariduse digitaliseerimine. Projekti käigus loodavate intellektuaalsete väljundite abil muutub kultuur ja kultuuripärand ELi kodanikele kättesaadavamaks ning koolitajatel on võimalik seda tõlgendada ja kasutada allikana oma õppijate keelealaste ja kultuuridevaheliste pädevuste parandamiseks

  • interaktiivne kaart: maa, vee, õhu ja tulega seotud legendide ja lugude kogumik erinevates EL riikides.
  • nelja elemendiga seotud rahvuslikke legende ja lugusid sisaldavad digitaalsed raamatud koos juhendiga nende kasutamiseks võõrkeele õpetamisel;
  • metoodilised soovitused täiskasvanute koolitajatele.

Partnerluse eesmärgiks on välja töötada ja kättesaadavaks teha uuenduslikud õppematerjalid kõigile ligipääsetavas e-raamatus Euroopa legendide ja lugude kohta, mis ilmestab ELi ühiseid väärtusi ning on spetsiaalselt kohandatud erivajadustega õppijatele.

Projekti koordineerib CVO Kempen (Belgia) ja projektis osaleb veel 6 partnerasutust: DomSpain Consulting (Hispaania), Võrumaa Keskraamatukogu (Eesti), Les Apprimeurs (Prantsusmaa), Istituto dei Sordi di Torino (Itaalia), Slovenian Third Age University (Sloveenia) ja MyArtist (Kreeka).

logo 4elementslogo erasmus171