eng est

                                                                 Töökohtade arv

1.  Direktor                                                    1,0

 Alluvuses:

KOMPLEKTEERIMISOSAKOND

1.1 Komplekteerimisosakonna juhataja         1,0

Alluvuses:

1.1.1 Raamatukoguhoidja                             2,0

TEENINDUSOSAKOND

1.2 Teenindusosakonna juhataja                   1,0

Alluvuses:

1.2.1 Raamatukoguhoidja                             7,0

1.2.2 Bibliograaf- raamatukoguhoidja           1,0                  

LASTEOSAKOND

1.3 Lasteosakonna juhataja                           1,0

Alluvuses:

1.3.1 Raamatukoguhoidja                             4,0

1.3.2 Bibliograaf                                            1,0

MAJANDUSOSAKOND

1.4 Arendusjuht                                             1,0

Alluvuses:

1.4.1 Koristaja                                               2,25

1.4.2 Tehnik                                                  0,5

1.5 Asjaajaja- raamatukoguhoidja                1,0

Kokku seisuga 01.10.2018:                        23,75