eng est

2023

1. Võrumaa Keskraamatukogu nõukogu koosolek toimus 5. jaanuaril 2023.

Nõukogu liikmed tutvusid raamatukogu töökorraldusega asenduspinnal Jüri 42.

2. Võrumaa Keskraamatukogu nõukogu koosolek toimus 15. septembril 2023.

Otsustati: 

1. Võrumaa Keskraamatukogu 2024. a eelarve projekt heaks kiita.
2. Toetada palgatõusu taotlust vastavalt kohaliku omavalitsuse võimalustele.
3. Toetada kõiki teisi lisataotlusi.

2022

1. Võrumaa Keskraamatukogu nõukogu koosolek toimus 25. juulil 2022 e-posti ja telefoni teel.

Otsustati:

Ühtlustada Võrumaa Keskraamatukogu lahtiolekuajad ja sisetööpäev.

2020

1. Võrumaa Keskraamatukogu nõukogu koosolek toimus 21. detsembril 2020.

Otsustati:

Kiita Võrumaa Keskraamatukogu 2021. aasta tegevuskava heaks.

2018

1. Võrumaa Keskraamatukogu nõukogu koosolek toimus 2. oktoobril 2018.

Otsustati:

Võrumaa Keskraamatukogu 2019 a eelarve projekt koos lisataotlustega heaks kiita.

2017

1. Võrumaa Keskraamatukogu nõukogu koosolek toimus 12. oktoobril 2017.

Otsustati:

Võrumaa Keskraamatukogu 2018 a eelarve projekt koos lisataotlustega heaks kiita.

2016

1. Võrumaa Keskraamatukogu nõukogu koosolek toimus 30. märtsil 2016.

Otsustati:

1) heaks kiita Võrumaa Keskraamatukogu tasuliste teenuste uus hinnakiri;

2) heaks kiita Võrumaa Keskraamatukogu põhimääruse muudatused.

2. Võrumaa Keskraamatukogu nõukogu koosolek toimus 15. septembril 2016.

Otsustati:

Võrumaa Keskraamatukogu 2017 a eelarve projekt koos lisataotlustega heaks kiita.

2015

1. Võrumaa Keskraamatukogu nõukogu koosolek toimus 24. septembril 2015.

Otsustati: Võrumaa Keskraamatukogu 2016 a eelarve projekt heaks kiita.

2. Võrumaa Keskraamatukogu nõukogu koosolek toimus 10. novembril 2015.

Otsustati: Kiita heaks Võrumaa Keskraamatukogu arengukava tegevuskava aastateks 2016 - 2019.

2014

1. Võrumaa Keskraamatukogu nõukogu koosolek toimus 17. veebruaril 2014.

Otsustati: Võrumaa Keskraamatukogu 2013 a tegevusaruanne koos parandustega heaks kiita.

2. Võrumaa Keskraamatukogu nõukogu koosolek toimus 19. septembril 2014.

Otsustati: Võrumaa Keskraamatukogu 2015.a eelarve projekt heaks kiita.

3. Võrumaa Keskraamatukogu nõukogu koosolek toimus 24. novembril 2014.

Otsustati:

1) valida Võrumaa Keskraamatukogu nõukogu esimeheks Sixten Sild;

2) valida Võrumaa Keskraamatukogu nõukogu aseesimeheks Kersti Kattai;

3) kiita heaks Võrumaa Keskraamatukogu arengukava tegevuskava punktide 3.3.1., 3.3.3., 3.3.5. sõnastuse muudatus.

2013

1. Võrumaa Keskraamatukogu nõukogu koosolek toimus 21. veebruaril 2013.

Otsustati: Võrumaa Keskraamatukogu 2012. aasta tekstiline aruanne koos sisseviidavate muudatustega heaks kiita.

2. Võrumaa Keskraamatukogu nõukogu koosolek toimus 27.mail 2013.

Otsustati: 1) valida Võrumaa Keskraamatukogu nõukogu esimeheks Kersti Kõosaar;

2) valida Võrumaa Keskraamatukogu nõukogu aseesimeheks Kristi Aavakivi.

3. Võrumaa Keskraamatukogu nõukogu koosolek toimus 23. septembril 2013.

Otsustati: 1) Ettepanek  I ja II korruse vabade ruumide väljaüürimiseks korraldada uus enampakkumine.

2) Peale arengukava projekti nõukogu poolt osutatud muudatuste sisseviimist kiita Võrumaa Keskraamatukogu arengukava 2013-2017 projekt heaks.

3) Võrumaa Keskraamatukogu 2014 a eelarve projektist jätta lisaraha taotlus välja ja siis projekt heaks kiita.