Võru maakonna emakeeleõpetajate ainesektsioon korraldas koos Võru Instituudiga ja Võrumaa Keskraamatukogu lasteosakonnaga aastatel 2010-2016 õpetajate suviseid kultuurireise vana Võrumaa kihelkondade kirjandusradadel. Tutvuti kirjanduslooliste paikadega, mälestusmärkidega ja vaatamisväärsustega, kohtuti kirjanikega ja saadi ülevaade piirkonnaga seotud kirjandusest.

Esimene reis toimus Urvaste kihelkonnas. Urvaste kirjandusreisi pildialbumi on raamatukogu pildigaleriis SIIN

Alates teisest reisist on lisaks pildialbumile säilitatud ka reisi läbiviimiseks kogutud info.