Eesti Lastekirjanduse Keskuse korraldatud 14. Nukitsa konkursil hindasid kogu Eestimaa lapsed 2016-2017 ilmunud laste- ja noorteraamatuid. Võiduraamatutest, nende autoritest ja konkursist loe Eesti Lastekirjanduse Keskuse veebilehelt
Võiduraamatute autoritele ja kunstnikele anti auhinnad üle Eesti Lastekirjanduse Keskuses toimunud lõpuüritusel 7. aprillil 2018. 6396-st hääletajast 611 oli pärit Võru maakonnast. 9 neist said loosiga kutse konkursi lõpetamisele. Täname Võru Kreutzwaldi Kooli, Võru Kesklinna Kooli, Värska raamatukogu, Meremäe raamatukogu, Kuldre raamatukogu, Osula raamatukogu ja Antsla Gümnaasiumi õpetajaid-raamatukoguhoidjaid, kes suunasid lapsi Nukitsa konkursi raamatute tutvustusi kuulama ja konkursiraamatute hulgast oma lemmikuid valima!