2021. a kevadiste tervishoiualaste piirangute ajal, mil raamatukogud olid küll avatud, kuid ligipääs avariiulitele piiratud, valmisid lasteosakonnas virtuaalväljapanekud, mille temaatika oli inspireeritud põhikooli emakeele ja kirjanduse õppekavas loetletud teemadest. Fotoalbumid annavad ideid laste lugemisvara valikuks ka pärast piiranguperioodi lõppu.