eng est

130 aastat esimese ajalehe ilmumisest Võrus

Trükikoda „Täht" on ajalooliselt otseselt seotud Võru esimese trükikojaga. Dresdenist pärit trükiladuja Wilhelm David Schreiber (16. 11. 1858–?) omandas trükikoja avamise loa 1880. aastal. Trükikoja põhitööks sai saksakeelse ajalehe „Werroscher Anzeiger" trükkimine, mida toimetas W. Schreiber ise. Ajalehe esimene number ilmus 4. aprillil 1881. W. Schreiber andis ajalehte välja kaks aastat, ajaleht ilmus laupäeviti. Eestis on kättesaadavad 39 numbrit aastast 1881 TLÜAR Baltika Kogus. Võrumaa Keskraamatukogus on neist olemas koopiad ja nüüd, 130 aastat hiljem saab ajalehte lugeda raamatukogu koduleheküljel.

Ajalehes avaldatud kuulutuste põhjal võib oletada, et suure osa trükitööst moodustasid visiit-, kutse- ja nimekaardid, ümbrikud, tabelid, kassaraamatud jne. W. Schreiberi ettevõttes trükiti mõisa- ja vallavalitsustele vajalikke blankette ning laululehti. Ühe nendest, „Põlwa Piibli pühha laulu", viseeris konsistooriumi poolt 6. juunil 1881. aastal Tartus A. H. Willigeroode (1818-1893).

E. Ebelingi jutustuse "Merekivi" ja "Võru Kreisi Kalender 1882. aasta tarvis pärast meie Issanda Jeesuse Kristuse sündimist" ilmumist reklaamis W. Schreiber ajalehe kümnendas numbris, andes teada, et „Merekivi" maksab kuus ja kalender kaheksa kopikat.

Ajalehe neljandas numbris teatas W. Schreiber köitekoja avamisest 1881. aastal: "Alandlik teade kõrgaadlike ja austatud publikule selle kohta, et ma oma trükikojaga köitekoja liitsin. Raamatu köitetööd on kiirelt, mõõdukate hindadega ja hästi teostatud. Sellepärast soovitan ma oma uut ettevõtmist ja palun heatahtlikkust". Ajalehe 27. numbris teatas W. Schreiber, et varsti ilmub tema kirjastuselt 1882. aasta kolmevärviline seinakalender hinnaga 15 kopikat.

1883. aastal läks trükikoda W. Schreiberi äia, Aleksander Ernst Dekslingi (20. 10. 1826–27. 07. 1894) valdusse ja „Werrosher Anzeiger" lõpetas ilmumise.