eng est

 

Võrumaa Keskraamatukogu direktori
5.04.2017 käskkirja nr 20.2-1/17 „Lifti kasutamise eeskiri“
Lisa

Lifti kasutamise eeskiri


1. Lifti kutsumiseks vajutage lifti ukse kõrval asuvale kutsenupule. Kutse on vastu võetud, kui süttib nupu sees olev tuli.
2. Lifti uksed avanevad ja sulguvad korrustel automaatselt.
3. Kabiini sisenemisega mitte viivitada, sest 6-15 sekundi pärast uksed sulguvad automaatselt ja lift reageerib teistele kutsetele või käskudele. Kui te ei jõudnud õigeaegselt siseneda ja uksed sulgusid, tuleb nende avamiseks uuesti vajutada kutsenupule.
4. Kabiini sisenedes vajutage vastava korruse nupule, kuhu soovite sõita.
Seejärel sulguvad uksed automaatselt ja lift sõidab valitud korrusele.
5. Lift peatub 1. ja 3. korrusel. 2. korrusele saavad erandina sõita sügava liikumispuudega inimesed, kui nad on oma raamatukogu külastamise aja teatanud raamatukogu töötajatele.
6. Kabiinist väljumisega mitte viivitada, sest uksed jäävad avatuks ainult 6-15 sekundit. Kui te ei jõudnud õigeaegselt väljuda ja uksed sulgusid, tuleb nende uuesti avamiseks vajutada uste avamise või sama korruse nupule.
7. Koos lastega sõites laske kõigepealt väljuda lastel.
8. Lifti kabiini seiskumisel korruste vahel vajutage mõne teise korruse nupule. Juhul kui kabiin ei hakanud liikuma, vajutage alarmkella nupule (vähemalt 20 sekundit), helistage Otis AS rikketelefoni numbril 601 1001, andke endast häälega märku ja oodake abi saabumist.

Keelatud on:

1. kasutada jõudu uste avamiseks ja sulgemiseks, toetuda vastu neid või muul viisil takistada nende vaba liikumist;
2. üle koormata lifti;
3. vedada kabiinis suuri ja raskeid esemeid ning kergesti süttivaid aineid;
4. rikkuda kabiini sisustust ja lifti nuppe;
5. püüda väljuda rikkis lifti kabiinist omal jõul;
6. kasutada lifti tulekahju ajal;
7. suitsetada lifti kabiinis;
8. sõita liftiga lastel ilma täiskasvanud saatjata.