eng est

Sõna tõsteti seeläbi otsekui terav nool vibu peale, kust tema päikeseteraga võidu lennates igale poole tungis, pimedust kahandas, harimata kombeid vähendas ja õpetuse valgust välja külvas.

Friedrich Reinhold Kreutzwald. Raamatutrükkimise ülesvõtmisest // Maailm ja mõnda, mis seal sees leida on. 1848


FRIEDRICH REINHOLD KREUTZWALD
26.12.1803 Virumaa, Kadrina kihelkond, Jõepere mõis - 25.08.1882 Tartu

FRIEDRICH REINHOLD sündis 26. detsembril 1803. aastal pärisorja pojana Virumaal Kadrina kihelkonnas Jõepere mõisas ja kasvas üles Kaarli, hiljem Ohulepa mõisas. 1815. aastal vabastati ta koos vanematega pärisorjusest ja sai perekonnanimeks KREUTZWALD. Algõpetuse sai kodus, õppis Rakveres ja Tallinnas, omandas õpetajakutse, töötas õpetajana Tallinnas ja Peterburis. Lõpetas 1833. aastal Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ja töötas järgnevad 44 aastat Võrus linnaarstina. 1877.aastal asus elama Tartusse, kus suri 1882. aastal, maeti Tartu Raadi kalmistule.

Lapsepõlves tärganud huvi eesti rahvajuttude vastu, tolle aja haritlaste hulgas haruldane eesti keele oskus, kirjandushuvi ja õpiajal tekkinud rahvusliku maailmavaatega tutvusringkond suunasid Kreutzwaldi kutsetöö kõrval tegelema rahvavalgustustööga. Mitmekülgne kirjanduslik ja ajakirjanduslik tegevus tõstis ta ärkamisajal tekkiva eesti kultuurielu keskseks kujuks.

Lastele juturaamatute kirjutamine oli Kreutzwaldi aegadel veel väga uudne idee. Siiski on mõndagi tema loomingust (algkujul või ümberjutustusena) jõudnud ka laste raamaturiiulile, eelkõige muidugi muinasjutud. „Eesti rahva ennemuistsed jutud“ (1866, hiljem korduvalt kordustrükkide ja valimikena ilmunud) on eesti lastekirjanduse arengut tugevasti mõjutanud ja tänapäeval kuuluvadki juba peamiselt laste raamaturiiulile.

Vanas traditsioonis jutustasid lugusid küll täiskasvanud omavahel, aga tõenäoliselt oli kuulajate hulgas tihti ka lapsi. Need lapsed, kelle elu möödus talutares, hakkasid täiskasvanuna ka ise jutte vestma, haritud mehed aga õppisid seda kommet lapsikuks pidama. Kreutzwald oli üks esimestest julgetest, kes ka haritud täiskasvanuna veidi vabandavalt tunnistas oma jätkuvat huvi muinasjuttude vastu: „Missugune ärksa vaimuga mees ei peaks rõõmuga tunnistama, mis armast ajaviidet temale ennemuistsed jutud lapsepõlves on teinud? Kes ei peaks seda meelde tuletama, kuidas ta ammuli suuga jutuvestja peale vahtis, nagu tahaks ta iga sõna alla neelata, et pisematki raasukest kaotsi ei läheks! […] Laste kõrval leiame jälle lapseliku südamega inimesi, kes, ehk nad küll selgesti teavad, et lugu tõsi ei või olla, siiski vana juttu rõõmuga loevad ja sealjuures oma elukevade õnnelikku aega meelde tuletavad, kus jutt neile üsna tõsine näis ja neil veel kahtlevat mõtlemist ei olnud.“

Kogumikus on lisaks muinasjuttudele ka 18 "paiklikku ennemuistset juttu" (Kreutzwaldi termin muistendite kohta), mida on hiljem ka eraldi raamatuna avaldatud. Üks neist, "Paigast läinud järveke", pajatab ühe paljudest Võru-Vastseliina tee lähedal asuva Vahtsõjärve (Paenujärve) kohta levinud rahvajuttudest. Järv olevat kunagi asunud veidi kaugemal, Räpo küla juures. Noor rüütel kinnitanud talutüdrukule, et ta armastus püsib sama kindlalt, kui järv omal kohal, kuid hommikuks oli järv asukohta vahetanud.

Peamiselt ümberjutustustena on Kreutzwaldi loomingust laste lugemisvaras veel „Kalevipoeg“ (1857-61) kui eesti kultuuri tüvitekst, aga ka mõistujutud kilplastest (1857) ja Reinuvader Rebasest (1850).

Võru on nende lugudega seotud eelkõige kui kirjapaneku koht.

FRIEDRICH REINHOLD KREUTZWALDI LOOMINGUT LASTELE

... RAAMATUNA

Eesti rahva ennemuistsed jutud. Kordustr. Tallinn : Koolibri, 2006. 463 lk.

         Sisu : Kullaketrajad ; Kuu valgel vihtlejad neitsid ; Pikkjalg, Osavkäpp ja Teravsilm ; Tontla mets ; Vaeslapse käsikivi ; Kaksteitkümmend tütart ; Kuidas üks vaenelaps kogemata õnne leidis ; Puulane ja Tohtlane ; Udumäe kuningas ; Kergejalgne kuningatütar ; Lopi ja Lapi ; Kivialuste ristitütar ; Nupumees ; Haruldane naiste truudus ; Tuhka-Triinu ; Paristaja-poeg ; Pikse pill ; Rohkesti tasutud heategu ; Härjapõlvlaste riid ; Võllamehikesed ; Kuidas üks kuningatütar seitse aastat oli maganud ; Tänulik kuningapoeg ; Võõrasema ; Rõugutaja tütar ; Näkineitsi ; Maa-alused ; Tark mees taskus ; Põhja konn ; Vägev vähk ja täitmatu naine ; Leitud laps ; Õnnemunake ; Kuidas seitse rätsepat Türgi sõtta lähevad ; Naiste mõrtsukas ; Õnne-rublatükk ; Julge rehepapp ; Kuidas üks kuningapoeg karjapoisi-põlves üles kasvas ; Naljakas härjamüümine ; Pilli-Tiidu ; Munast sündinud kuningatütar ; Helde puuraiuja ; Öösised kirikulised ; Küti kadunud õnn ; Hädaohust pääsenud kuningapoeg saab vendadele päästjaks ; Paiklikud ennemuistsed jutud : Miks Tallinn iial valmis ei tohi saada ; Parknaha-kaupmees ; Porkuni preili ; Vinguv jalaluu ; Paigast läinud järveke ; Kus Narva endine varandus magab ; Vaskjala silla piiga ; Emujärv ja Virtsjärv ; Toolse rannamehe tütar ; Näljaaja mälestuse kivikuhjad ; Palmse härrade varjaja-vaim ; Kotka küüsist päästetud kuningapoeg ; Mereneitsike ja Palmse härra ; Kabeli ehitamine ; Palmse härra päästab Tallinna vaenlaste käest ; Palmse prouade surma-kuulutajad

 Eesti rahva ennemuistsed jutud. I-III : [kuulamisraamatud] : [loeb Ivo Eensalu ; muusikaline kujundus : Paavo Piiparinen. Tallinn] : Buschmann & Co, 1997-1998. 3 helikassetti.

1. kasseti sisu : Paristaja poeg ; Puulane ja tohtlane ; Vaeselapse käsikivi ; Härjapõlvlaste riid ; Lopi ja Lapi ; Kakskümmend tütart

2. kasseti sisu : Tarkmees taskus ; Vana Kirbu eelaimused ; Kuidas vaenelaps kogemata kombel õnne leidis ; Kust uba endale musta joone sai ; Maa-alused

3. kasseti sisu : Kivialuste ristitütar ; Kiitus on rumalate lõks ; Helde puuraiuja ; Mees kes teadis ussisõnu ; Kiisk ja säga ; Kuidas mees ussikoopast õnne leidis ; Kuidas sääsed hobuse maha panid


Helde puuraiuja : [muinasjutt]. Võru : Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseum, 2007. 17 lk.

Jutte vaeslapsest. Tallinn : Perioodika, 1990. 32 lk. (Eesti muinasjutte).

Sisu : Fr. R. Kreutzwald. Vaeslapse käsikivi ; J. Kunder. Vaeslaps ja talutütar

Kalevipoeg : eesti rahva eepos. Kordustr. Tallinn : Avita, 1997. 351 lk. (Valik väärtkirjandust)
Kalevipoeg : [Friedrich Reinhold Kreutzwaldi järgi lastele jutustanud E. Laugaste]. Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1960. 91 lk.
Kalevipoeg : [Friedrich Reinhold Kreutzwaldi järgi lastele jutustanud Eno Raud]. Kordustr. Tallinn : Ilo, 2004. 134 lk.
Kalevipoeg : [Friedrich Reinhold Kreutzwaldi järgi lastele jutustanud Õnne Puhk]. Tallinn : Loovmeedia, 2008. 99 lk.
kreutzwald-ridala-kalevipoeg Kalevipoeg : [Friedrich Reinhold Kreutzwaldi järgi lastele jutustanud Villem Ridala]. Kordustr. Tallinn : Athena, 1998. 80 lk.
Kalevi kange poeg : [Juss Piho koomiks Fr. Kreutzwaldi "Kalevipoja" ainetel ]. [Tallinn] : RE Stuudio, [1995]. 79 lk.

Kalevipoeg ja Sarviktaat : [Fr. R. Kreutzwaldi "Kalevipoja" järgi lastele jutustanud E. Raud]. Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1960. 24 lk. (Minu esimene raamat)

 
Kalevipoja teekond maailma otsa : [[Fr. R. Kreutzwaldi "Kalevipoja" järgi lastele jutustanud E. Raud]. Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1960. 16 lk.
Kilplased : kilplaste imevärklikud, väga kentsakad, maailmas kuulmata ja tänini veel üleskirjutamata jutud ja teod : kalkuni keelest maakeelde tõlgitud ja meie külade komblikuks mõnes tükis ümber solgitud / [G. O. Marbachi järgi] Friedrich Reinhold Kreutzwald. Kordustr. Tallinn : Varrak, 2004. 157 lk.
Kilplased : [Fr. R. Kreutzwaldi järgi lastele jutustanud Eno Raud]. Kordustr. Tallinn : Tänapäev, 2000. 40 lk.
Kilplased : [Priit Pärna koomiksid Fr. R. Kreutzwaldi "Kilplaste" ainetel]. [Tallinn : Kunst, 1977]. 52 lk.
kreutwald-kuidas-kuninga

Kuidas kuningatütar seitse aastat oli maganud : muinasjutt. Tallinn, Ilo 2010. 14 lk. Muinasjutukas.

Kullaketrajad : [muinasjutt]. Kordustr. [Tallinn] : Tänapäev, 2002. 25 lk. (Minu esimene raamat)

Lopi ja Lapi : [muinasjutud]. Tallinn : Tänapäev, 2008. 173 lk.

Sisu : Vaeselapse käsikivi ; Härjapõlvlaste riid ; Naiste mõrtsukas ; Tontla mets ; Paristaja-poeg ; Õnne-rublatükk ; Kuidas kuningatütar seitse aastat oli maganud ; Kergejalgne kuningatütar ; Naljakas härjamüümine ; Pikkjalg, Osavkäpp ja Teravsilm ; Põhja konn ; Puulane ja Tohtlane ; Nupumees , Kuidas seitse rätsepat Türgi sõtta lähevad ; Kuuvalgel vihtlejad neitsid ; Kivialuste ristitütar ; Vägev vähk ja täitmatu naine ; Lopi ja Lapi

kreutzwald-munast

Munast sündinud kuningatütar : muinasjutt. Tallinn : Ilo, 2010. 15 lk. Muinasjutukas.

kreutzwald-nupumees

Nupumees : muinasjutt. Tallinn : Ilo, 2011. 15 lk. Muinasjutukas.

Näkineitsi ; Õnnemunake : [muinasjutud]. Tallinn : Varrak, 2003. 24 lk.

Paiklikud ennemuistsed jutud : [kohamuistendid]. Kordustr. Tallinn : Varrak, 2003. 27 lk.

Sisu : Vinguv jalaluu ; Paigast läinud järveke ; Narva kaupmehe tütar ; Vaskjala silla piiga ; Emujärv ja Virtsjärv ; Toolse rannamehe tütar ; Porkuni preili

Paristaja-poeg : [muinasjutt]. Kordustr. Tallinn : Eesti Raamat, 1986. 25 lk.

Paristaja-poeg : [kuulamisraamat]. Loeb Tõnu Aav. Tallinn : Ajakirjade Kirjastus, 200. 1 CD + 1 voldik. (Lapsepõlve lemmiklood)

Sisu :  Paristaja-poeg ; Härjapõlvlaste riid ; Kuuvalgel vihtlejad neitsid

Põhja konn : [muinasjutt]. Kordustr. Tallinn : Eesti Raamat, 1981. 31 lk.

Rehepapilood : [muinasjutud]. Tallinn : Perioodika, 1988. 47 lk.

Sisu : Fr. R. Kreutzwald. Julge rehepapp; J. Kunder. Rehepapp ja vanapagan ; Vigur rehepapp

Reinuvader Rebane : [üks ennemuistne jutt]. Kordustr. [Tallinn] : Steamark, 2002. 147 lk. (Jutulaegas)
Tark mees taskus : [muinasjutt]. Kordustr. Tallinn : Perioodika, 1987. 30, [1] lk.
Vaeselapse käsikivi : [muinasjutt]. Kordustr. Tallinn : Eesti Raamat, 1975. 13 lk.
kreutzwald-vagev

Vägev vähk ja täitmatu naine : muinasjutt. Tallinn : TEA, 2010. 14 lk. Muinasjutukas.

 

 

...KOGUMIKES

  • Kuule, kutsik, kuhu lähed? : Eesti lastekirjanduse antoloogia. 2. kd. Tallinn : Steamark, 1997. 239 lk.
    Lk 40-81 Fr. R. Kreutzwald. Kalevipoeg : (katkendid eeposest) ; Kullaketrajad ; Vaeslapse käsikivi ; Paristaja-poeg ; Pôhja konn : [muinasjutud] ; Môistatusi.
  • Tark mees taskus : eesti ennemuistseid jutte kirjanike sõnastuses. 3. tr. Tallinn : Sinisukk, 2004. 349 lk.
    Lk. 5-112 Fr. R. Kreutzwald. Kullaketrajad ; Vaeslapse käsikivi ; Puulane ja tohtlane ; Paristaja-poeg ; Tänulik kuningapoeg ; Vägev vähk ja täitmatu naine ; Rohkesti tasutud heategu ; Kuidas kuningatütar seitse aastat oli maganud ; Tark mees taskus ; Põhja konn ; Helde puuraiuja : [muinasjutud].
  • Vanad aabitsajutud : [aabitsajutte ja lugemikupalu aastatest 1795-1940]. 2. tr. [Tallinn] : Tiritamm, 2007. 319 lk.
    Lk 60, 68-69, 108, 151-153 Fr. R. Kreutzwald. Miks Tallinn iial valmis ei tohi saada ; Toolse rannamehe tütar ; Musträsta poeg ; Kilplased muretsevad nõukogu maja jaoks palkisid ; Kilplased ehitavad nõukogu maja : [jutud].

FRIEDRICH REINHOLD KREUTZWALD RAAMATUKOGUDE KATALOOGIDES

FRIEDRICH REINHOLD KREUTZWALDIST JA TEMA (LASTE)LOOMINGUST

***