eng est

säält tulõ lähembäle üts inemine
kaema, kuis tan näütäs hinnäst kuukõnõ
kõnõlõma seo kandi keelekesen
seo om üts peris ummamuudu kiil

hulk rohilist ja kinä järvekene –
seo om üts ummamuudu liin
pargipuie pääl tsiristäse tsirgukõsõ
paistus päiv, illos päiv

ummamuudu liin

Jan Rahman. Üts ummamuudu liin


JAN RAHMAN
30.07.1975 Võru

JAN RAHMAN sündis 30. juulil 1975. aastal Võrus, kasvas üles Vastseliina kihelkonnas Sute külas, õppis Loosi ja Võru koolides. Tartu Ülikoolis õppis ajakirjandust. “Mul olid hinded nii kehvad keskkoolis, et ma ei oleks mujale saanud. Aga seal oli mingi loominguline värk, pidi kirjutama kaks esseed, et sisse saada.” Töötas Võru Instituudis, praegu vabakutseline. Elab Võrumaal Kärgula külas. Teeb kaastööd ajakirjandusväljaannetele ja raadiole. Kirjutab (enamasti võrukeelset) luulet, proosat, näidendeid, arvustusi, laulusõnu ja laule. Tõlgib tekste võru keelde.

Jan Rahmani loometee algas varakult. Algkoolis ajakirjale Täheke saadetud luuletuse vastuseks kirjutati autorile, et on väga ilus luuletus. Aga ära ei avaldatud. “Peale seda umbes neljateistaastaselt või siis, kui inimesed hakkavad vaikselt kirjutama, asusin luuletusi tegema. Alguses kirjutasin eesti keeles, aga siis juba alustasin võrukeelsete luuletuste kirjutamist, ja hiljem jätsin eestikeelsete kirjutamise üldse maha. Võru keeles tuli see kuidagi nagu paremini välja.”
“Kunagi sattusin pooljuhuslikult esimesse Kaika suveülikooli, mis toimus 1989. aastal Kaikal. Ja seal oligi esimene suurem võru keele ja kultuuri inimeste kokkusaamine... sealt on see pisik külge jäänud.”

Lastele on Jan Rahman avaldanud Tähekeses jutte ja kogumikus "Kuldmuna" võrukeelse näidendi "Vaivaja", milles tegutsevad Juhan Jaigi juttudest pärit tondid. Raamatuna on (nii eesti kui võru keeles) ilmunud “Vävvä” (2005), jutt sellest, kuidas Jaan voodi all elavast kollist lahti saab.

Mitmeid Jan Rahmani sõnade (ja sageli ka viisiga) laule laulavad ka lastekoorid ("Uni", "Puupää rock´n´roll", "Kõnõtraat" jt)

Jan Rahmani lauseid intervjuudest:

…Kiä vai miä või suq meelest pästä võro keele ja meele häömisest? „Taad ei saaq kiäki muu pästä va alalõ hoita ku inemiseq, kiä siin elässe ja taad kiilt kynõlõsõq. Ja ma ei pelgä tuud, et taa rahvas nüüd uma keele kõnõlõmise ärq lõpõtas. Taad kiilt om kynõldu tuhandit aastit ja kõnõldas kimmähe hulga aigu viil. Kygõ suurõmb hädä, mis või võro keelele-meelele tullaq, om tuu, et inemiseq saava Võromaal otsa.“

…Kui räägitakse [Juhan Jaigi] tondijuttudest, läheb kõigepealt mõte lastele. Aga seda ei saa ju öelda, et [Võru Teatriateljee 2006. a. suvelavastus] „Painaja” oleks lasteetendus. „Kui ma selle teksti ühe ropsuga valmis kirjutasin, oli see rohkem lastetüki, Jaigi moodi. Aga Tagametsal olid teised mõtted ja ma tegin teksti ümber, nii et lasteetenduseks see küll ei jäänud. Ses mõttes on see üks raskemaid kirjutamisi, mis mul on olnud.“

JAN RAHMANI LOOMINGUT LASTELE ...

... RAAMATUNA

  Vävvä : [jutt]. [Kärgula küla (Võrumaa) : Väiku välläandja, 2005]. [14] lk.

Vävvä : [jutt : võru keeles]. [Kärgula küla (Võrumaa) : Väiku välläandja, 2005]. [14] lk.

 ... KOGUMIKES

... AJAKIRJADES

  • Täheke, 2005, nr. 2, lk. 7 : Vävvä : [jutt].
  • Täheke : [võro keelen], 2005, nr. 2, lk. 7 : Vävvä : [jutt].
  • Täheke, 2005, nr. 11, lk. 6 : Priit ja Brad : [jutt].
  • Täheke, 2005 : [võro keelen], nr. 11, lk. 6 : Priit ja Brad : [jutt].
  • Täheke, 2007 : [võro keelen], jõulukuu, lk. 8-9 : Suvõniiriq ja talvõniiriq : [jutt].
  • Täheke, 2008, nr. 1, lk. 6 - 7 : Suveniirid ja talveniirid : [jutt].
  • Täheke, 2008, nr. 9, lk. 8-9 : Konnametsa indiaanlased : [jutt].
  • Täheke, 2008 : [võro keelen], süküskuu, lk. 8-9 :Kunnamõtsa indiaanlasõq : [jutt].

JAN RAHMAN RAAMATUKOGUDE KATALOOGIDES

JAN RAHMANIST JA TEMA (LASTE)LOOMINGUST

***