eng est

säält tulõ lähembäle üts inemine
kaema, kuis tan näütäs hinnäst kuukõnõ
kõnõlõma seo kandi keelekesen
seo om üts peris ummamuudu kiil

hulk rohilist ja kinä järvekene –
seo om üts ummamuudu liin
pargipuie pääl tsiristäse tsirgukõsõ
paistus päiv, illos päiv

ummamuudu liin

Jan Rahman. Üts ummamuudu liin
KUULA : https://open.spotify.com/album/6zYgsiZCxKnSasquS4e0cZ


JAN RAHMAN
30.07.1975 Võru

JAN RAHMAN sündis 30. juulil 1975. aastal Võrus, kasvas üles Vastseliina kihelkonnas Sute külas, õppis Loosi ja Võru koolides. Tartu Ülikoolis õppis ajakirjandust. “Mul olid hinded nii kehvad keskkoolis, et ma ei oleks mujale saanud. Aga seal oli mingi loominguline värk, pidi kirjutama kaks esseed, et sisse saada.” 
Elab Võrumaal Kärgula külas. Töötas Võru Instituudis, praegu toimetab Uma Lehte. Tegutseb ajakirjanikuna, kirjutab (enamasti võrukeelset) luulet, proosat, näidendeid, arvustusi, laulusõnu ja laule. Tõlgib tekste võru keelde.

Jan Rahmani loometee algas varakult. Algkoolis ajakirjale Täheke saadetud luuletuse vastuseks kirjutati autorile, et on väga ilus luuletus. Aga ei avaldatud. “Peale seda umbes neljateistaastaselt või siis, kui inimesed hakkavad vaikselt kirjutama, asusin luuletusi tegema. Alguses kirjutasin eesti keeles, aga siis juba alustasin võrukeelsete luuletuste kirjutamist, ja hiljem jätsin eestikeelsete kirjutamise üldse maha. Võru keeles tuli see kuidagi nagu paremini välja.”
“Kunagi sattusin pooljuhuslikult esimesse Kaika suveülikooli, mis toimus 1989. aastal Kaikal. Ja seal oligi esimene suurem võru keele ja kultuuri inimeste kokkusaamine ... sealt on see pisik külge jäänud.”

Lastele on Jan Rahman avaldanud Tähekeses luuletusi, jutte ja kogumikus "Kuldmuna" võrukeelse näidendi "Vaivaja", milles tegutsevad Juhan Jaigi juttudest pärit tondid. Raamatuna on (nii eesti kui võru keeles) ilmunud “Vävvä” (2005), jutt sellest, kuidas Jaan voodi all elavast kollist lahti saab.

Mitmeid Jan Rahmani sõnade (ja sageli ka viisiga) laule laulavad ka lastekoorid ("Uni", "Puupää rock´n´roll", "Kõnõtraat" jt).

Jan Rahmani lauseid intervjuudest:

… Kiä vai miä või suq meelest pästä võro keele ja meele häömisest? „Taad ei saaq kiäki muu pästä va alalõ hoita ku inemiseq, kiä siin elässe ja taad kiilt kynõlõsõq. Ja ma ei pelgä tuud, et taa rahvas nüüd uma keele kõnõlõmise ärq lõpõtas. Taad kiilt om kynõldu tuhandit aastit ja kõnõldas kimmähe hulga aigu viil. Kygõ suurõmb hädä, mis või võro keelele-meelele tullaq, om tuu, et inemiseq saava Võromaal otsa.“

… Kui räägitakse [Juhan Jaigi] tondijuttudest, läheb kõigepealt mõte lastele. Aga seda ei saa ju öelda, et [Võru Teatriateljee 2006. a. suvelavastus] „Painaja” oleks lasteetendus. „Kui ma selle teksti ühe ropsuga valmis kirjutasin, oli see rohkem lastetüki, Jaigi moodi. Aga Tagametsal olid teised mõtted ja ma tegin teksti ümber, nii et lasteetenduseks see küll ei jäänud. Ses mõttes on see üks raskemaid kirjutamisi, mis mul on olnud.“

JAN RAHMANI LOOMINGUT LASTELE ...

... RAAMATUNA

Vävvä : [jutt]. [Kärgula küla (Võrumaa) : Väiku välläandja, 2005]. [14] lk.
Vävvä : [jutt : võru keeles]. [Kärgula küla (Võrumaa) : Väiku välläandja, 2005]. [14] lk.

 ... KOGUMIKES

 • ABC kiräoppus ja lugõmik algkooli latsilõ / Jüvä Sullõv, Kauksi Ülle, Marju Kõivupuu Nele Reimann, Paul Hagu. Võru, Võro Instituut, [1998], 160 lk.
  Lk 68, 70 Jan Rahman. Timahava oll´ ; Tondiq, kollikõsõq ja muuq paharetiq : Juhan Jaigi perrä : [jutud].
 • Ime kütken tähe poole kist : eesti murdeluule antoloogia. Viljandi : S. Kärner, 2002, 411 lk.
  Lk 271-273 Jan Rahman. Kynõtraat ; Vasõst vas´k ; Kuionu puuq ; Ilma lämmämbäsminek üle ilma ; Kor´akõ siini! : [luuletused]
  .
  Lk 375-376 Eluloolisi andmeid autorist.
 • Kuldmuna : kuus tükkü latsilõ ja noorilõ : [ lastenäidendid ]. Obinitsa : Hal'as Kunn, 2007. 95 lk.
  Lk. 54-77 J. Rahman. Vaivaja : näütemäng Juhan Jaigi tondijuttõ ja muu kirändüse perrä.
 • Mino Võromaa : 23 : Kukõrkuuti vikerkaar : Mino Võromaa 23. jutuvõistlusõ parõmba luu ; Pia Hanslepa ja Navitrolla tsehkendüse ; raamadu nimijutt Jan Rahmanilt. Võru, Võro Instituut, 2010. 54 lk.

... AJAKIRJADES

 • Täheke, 2005, nr 2, lk 7 : Vävvä : [jutt].
 • Täheke : [võro keelen], 2005, nr 2, lk 7 : Vävvä : [jutt].
 • Täheke, 2005, nr 11, lk 6 : Priit ja Brad : [jutt].
 • Täheke : [võro keelen] 2005, nr 11, lk 6 : Priit ja Brad : [jutt].
 • Täheke : [võro keelen] 2007, jõulukuu, lk 8-9 : Suvõniiriq ja talvõniiriq : [jutt].
 • Täheke, 2008, nr 1, lk 6 - 7 : Suveniirid ja talveniirid : [jutt].
  KUULA : https://lasteekraan.err.ee/1163737/ohtujutt-suveniirid-ja-talveniirid
 • Täheke, 2008, nr 9, lk. 8-9 : Konnametsa indiaanlased : [jutt].
 • Täheke : [võro keelen], 2008, süküskuu, lk 8-9 : Kunnamõtsa indiaanlasõq : [jutt].
 • Täheke : [võro keelen], 2009, rehekuu, lk 10 : Kolm kurja eläjäkeist : [jutt].
 • Täheke : [võro keelen], 2010, põimukuu, lk 7 : Uudishimolik miis sai kõva sanna : [jutt].
 • Täheke : [võro keelen], 2013, hainakuu, lk 4-5 : Draakoni vorst : [jutt].
 • Täheke, 2013, nr 7, lk 4-5 : Draakoni vorst : [jutt].
  KUULA: https://lasteekraan.err.ee/1160687/ohtujutt-draakonivorst
 • Täheke : [võro keelen], 2014, vahtsõaastakuu, esikaane tagakülg : Talvinõ unõlaul : [luuletus].
 • Täheke : [võro keelen], 2015, urbõkuu, lk 4-5 : Guuru : [jutt].
 • Täheke, 2015, nr 6, lk 10-11 : Guru : [jutt].
 • Täheke : [võro keelen], 2017, rehekuu, lk 6-7 : Vallavanõmb sai vallanoorõmbas : [jutt].
 • Täheke : [võro keelen], 2018, jõulukuu, lk 12-13 : Savvusüüjä : [jutt].
 • Täheke : [võro keelen], 2020, mahlakuu, lk 8 : Edimäne kiri : Olivia Saare luulõtusõ perrä võrokeeline vahtsõndus Jan Rahman Ellen Niidu luulõtusõ perrä võrokeeline vahtsõndus Jan Rahman.
 • Täheke, 2020, nr 7-8, lk 9 : Kalakõsõ : [luuletus].
 • Täheke : [võro keelen], 2021, piimäkuu, lk 2 : Katõ kõrva valss [luuletus], lk 11 : Mississipi, Mõni mõtsahaiku : [luuletused].

JAN RAHMAN RAAMATUKOGUDE KATALOOGIDES

 • Eesti suuremate raamatukogude e-kataloog ESTER : autoriotsing, märksõnaotsing : Rahman, Jan
 • Eesti artiklite andmebaas ISE (kuni 2016) : autoriotsing, personaaliaotsing : Rahman, Jan
 • Eesti artiklite portaal DIGAR (alates 2017) : täistekstiotsing : "Jan Rahman"
 • Eesti Lastekirjanduse Keskuse e-kataloog RIKSWEB : vabasõnaotsing : Jan Rahman
 • Võrumaa Keskraamatukogu e-kataloog RIKSWEB : vabasõnaotsing : Jan Rahman

JAN RAHMANIST JA TEMA (LASTE)LOOMINGUST

***