eng est

Ma olõ opnu mitme rahva kiili,
Iks mullõ kõgõ kallimp imäkiil.
Taad olõ kõnõlnu jo latsest pääle,
Jää kõnõlõma surmatunnini.
Voldemar Raidaru. Mo süämen ja meelen. Tartu, 1996, lk 5

         
VOLDEMAR RAIDARU
11.03.1913 Võru - 10.08.2006 Tartu

VOLDEMAR RAIDARU sündis 11. veebruaril 1913. aastal Võrus, õppis Võru algkoolides. Läks 17-aastasena jalgsi Võrust Tartusse, töötas juuksurina, õppis töö kõrvalt õhtugümnaasiumis ja astus ülikooli. Õpingud jäi pooleli sõja ja okupatsioonide tõttu. Hiljem töötas arhivaarina. Suri 10. augustil 2006. aastal Tartus.

1936. aastal avaldati Tartu Õhtuse Ühisgümnaasiumi almanahhis „Rada“ Voldemar Raidaru luuletus „Hüljatu“, hiljem teisigi luuletusi ja novelle. Suurem tuntus kirjamehena tuli pärast jutustuse „Poisid tänavalt“ (1956, 1959, 1976) ilmumist. Lapsepõlvemälestuste ainetel kirjutatud seiklusliku poisteloo tegevuspaigana kirjeldatakse äratuntava täpsusega autori lapsepõlveaegset Võru linna, ehkki lisatud kaardil on kohanimesid veidi muudetud. Lugude kirjapanekuks andis idee kunagise Tsirgu kooli direktor Johan Sirk. „Ta leidis, et me rahmeldame liiga palju ja hakkas hoopis “Tom Sawyeri seiklusi“ ette lugema. [...] Hiljem kirjutama asudes mõtlesin, et ega ainult Mississippi kallastel seigeldud, meil Võrus oli samasuguseid seiklusi küll ja küll.“ Tulemuseks oli üks väheseid ilukirjandusteoseid, mille tegevus toimub Võru linnas, paljudel tegelastel on olnud reaalsed prototüübid. Peategelane Niki (autori perekonnanimi oli tollal Nikmann) saab pärast kolimist sõbraks Sassiga, poisid kolavad linnas ja ümbruses ringi, kaotavad kalaretkel paadi ja tulevad tagasi palgiparvega, püüavad pere kõhna rahakotti mõne lisasendi teenida lauavabrikus töötades ja konte korjates. Loo taustaks on majanduskriisi ajal tekkinud ühiskondlikud pinged, mis kulmineeruvad lauavabriku tulekahjuga. Töörahva revolutsiooniliste meeleolude rõhutamine on küll kirjutamisajale iseloomulik, kuid jääb ka tänase pilguga lugedes usutavuse piiresse.

Vahepealsetel aastatel harrastusena jätkunud kirjandusloome viljad jõudsid trükki alates 90-ndate aastate teisest poolest, mil ühelt poolt avardusid avaldamisvõimalused ja teisalt hakkas tõusma võrulaste eneseteadvus. Voldemar Raidaru osales edukalt murdeluule- ja näidendivõistlustel, avaldas sõjaeelse Tartu-elu kogemustel põhineva jutustuse „Siis, kui süüdatakse laternad“ ja mitmeid peamiselt võrukeelseid ja Võru-ainelisi luuletusi ja jutte niihästi ajakirjanduses kui raamatutena.

Niki ja Sepo (jutustusest „Poisid tänavalt“) satuvad uutesse ohtlikesse, seekord mõrvalooga seotud seiklustesse lühemas lastejutustuses „Hõbelusikad“ (1998). Kui esimese loo kirjutamisel kodukandi keelt pruukida ei tohtinud, siis selles raamatus räägivad tegelased juba võru keeles. „Praegu on väga lihtne kirjutada võru keeles, vaata et saad veel kiitagi.“ Laste lugemisvarasse sobib ka kodulinnale pühendatud võrukeelne lapsepõlve mälestuskildude kogu „Mo süämen ja meelen (1996).

Voldemar Raidaru lauseid mälestustest ja intervjuudest:

... „Joba edimetsist loetu sõnnust aimi mi kõrva kikki. Lugu ol`l ütest poiskõsõst Tom Sawyerist. Midä Tsirk inämp edesi lugi, toda hillämpite mi kullsimi. Es olõ mi klassin kunagi nii vagatsõ olnu, ku no tuu raamatu lugõmise aigu. Kevväi tull`l kätte ja kuul sai otsa, a raamat jäi poolõlõ. Suvi aigu aimi tuud raamatut ütstõsõ perrä takan, inne ku no kätte sai ja läbi loetus. Tuuga üten sai lugõmine kah peris selges. Aituma Tom Sawyerile!“

... „Kord tuli mulle Võrus koolivend Vaher vastu ja ütles: „Küll sa olõt iks pal`lo võlssnu!“ Õige muidugi! Kui kirjanikul pole fantaasiat (st ei mõista võlssi), mis kirjanik ta siis on. Kirjandus ongi fantaasia vili.“

... „Niimuudu ma mäletä /.../ ja panõ kirja võro keelen tuuperäst, et ma tuukõrd tõist kiilt es mõistaki.“

... „Kui sees käib krõksatus, mis paneb sind luuletama, siis polegi tähtis, oled sa poisike või vana mees.“

... „Ma ei pea ennast kirjanikuks, olen pigem kirjamees, literaat.“


VOLDEMAR RAIDARU LOOMINGUT LASTELE ...

... RAAMATUNA

Poisid tänavalt : [jutustus]. 3. tr. Tallinn : Eesti Raamat, 1976. 269 lk.
Mo süämen ja meelen : [lapsepõlvemälestused]. [Tartu] : V. Raidaru, [1996]. 48 lk.
  Hõbelusikad : [jutustus]. Võru : [Võru Lasteraamatukogu], 1998. 64 lk.
LOE : https://www.digar.ee/arhiiv/et/raamatud/179349

...KOGUMIKES

 • Võrokiilne lugemik : Lugõmise-raamat koolilatsilõ ja suurilõ, kost või lukõq rahvaluulõst, kunstkirändüsest, ao- ja luuduluust. Võru : Võro Instituut, 1995. 324 lk.
  Lk 162-163, 181-183, 227-230, 274-275, 294-295 V. Raidaru. Ameeriga abi vai mino himoruug ; Popka ; Kuis miiq Edgariga hindile suusaq teimiq ; Hõrilit kullõman ; Kuis miiq Eroga mustkunsti opõ : [jutud].
 • Ime kütken tähe poole kist : eesti murdeluule antoloogia. Viljandi : S. Kärner, 2002, 411 lk.
  Lk 322-325 V. Raidaru. Heng rahutu ; "Om kingü otsan ..." ; Iherüs ; "Om hää ku kerko tornin ..." ; Kerkoaian ; Härmätüs : [luuletused]
  .
  Lk 381 eluloolisi andmeid autori kohta.

VOLDEMAR RAIDARU RAAMATUKOGUDE KATALOOGIDES

 • Eesti suuremate raamatukogude e-kataloog ESTER : autoriotsing, märksõnaotsing: Raidaru, Voldemar.
 • Eesti artiklite andmebaas ISE (kuni 2016) : autoriotsing, personaaliaotsing: Raidaru, Voldemar.
 • Eesti artiklite portaal DIGAR (alates 2017) : täistekstiotsing : "Voldemar Raidaru"
 • Eesti Lastekirjanduse Keskuse e-kataloog RIKSWEB: vabasõnaotsing: Voldemar Raidaru.
 • Võrumaa Keskraamatukogu e-kataloog RIKSWEB : vabasõnaotsing: Voldemar Raidaru.

VOLDEMAR RAIDARUST JA TEMA (LASTE)LOOMINGUST

***