eng est

Kui võru keel elab, võib võrokesi käsitleda eesti rahva hulka kuuluva, kuid samas iidse omaette lõunaeesti keele kõne- ja kirjatraditsiooni järjepidevust jätkava läänemeresoome hõimuna.

Jüvä Sullõv.
Künstler, A. Kui tugev on eestluse tagala? // Sirp, 2002, 27. sept.

Foto: erakogu
JÜVÄ SULLÕV
3.10.1969 Võru

JÜVÄ SULLÕV (kodanikunimega Sulev Iva) sündis 3. oktoobril 1969. aastal Võrus, õppis Võrus ja Tartu Ülikoolis. Koostas “Võru-eesti sõnaraamatu” ja kaitses 2007. aastal väitekirja “Võru kirjakeele sõnamuutmissüsteemist”. 1995. aastast on töötanud Võru Instituudis spetsialisti ja teadurina, Tartu Ülikoolis 2006 teadurina, 2008 erakorralise lektorina ning alates 2010. aastast täiskohaga teadurina. Tegeleb võru keele uurimise ja õpetamisega, kirjutab võrukeelseid luuletusi, jutte jm. (ka Härmä Härbä nime all). On üks Võrukeelse Vikipeediä eestvedajaid. Elab Tartus.

Lastele on raamatuna ilmunud värsslugu Kahrukõsõ kuldavahr (2002), lugu karust, kes sai käpa ümber kuldse võru.

JÜVÄ SULLÕVI LASTELOOMINGUT ...

... RAAMATUNA

Kahrukõsõ kuldavahr : [värsslugu]. Võru : Võro Selts VKKF, 2002. 15 lk.

... KOGUMIKES

JÜVÄ SULLÕV RAAMATUKOGUDE KATALOOGIDES

JÜVÄ SULLÕVIST JA TEMA (LASTE)LOOMINGUST

***