eng est

Proosakirjanik

Sündinud ehitustöölise pojana, õppinud 1950–1953 Krabi ja 1953–1957 Saru 7-kl koolis ning 1957–1961 Varstu Keskkoolis. Lõpetanud TÜ 1969 geograaf-hüdroloogi kutsega. Üliõpilasena võttis osa kolmest rahvusvahelisest mereekspeditsioonist, käinud ka hiljem kaugmatkadel. 1961–1971 töötas Looduskaitse Seltsis instruktorina, 1971–1978 kirjanduslik kaastööline, hiljem korrespondent ja 1976 publitsistikaosakonna juhataja kt “Noorte Hääle” toimetuses, 1977 vanemtoimetaja ajakirjade “Pioneer” ja “Täheke” ühendtoimetuses. 1977. aastast tööl kirjastuses “Eesti Raamat”, algul laste- ja noorsookirjanduse toimetuse juhataja asetäitja, 1983. aastast vanemtoimetaja eesti kaasaegse ilukirjanduse toimetuses. 1997. aastast OÜ “Eesti Raamat” peatoimetaja. Kirjanike Liidu liige aastast 1989, Eesti Romaanifondi nõukogu juhataja aastast 1977.

R. Põdra esimene ilukirjanduslik pala “Kaugus” ilmus ajalehes “Tartu Riiklik Ülikool” 1969. aastal. Ta jätkas kirjandusvõistlustel osalejana tööde avaldamist “Pioneeris” ja “Nooruses” ning kogumikus “Noori autoreid `77” (1979). R. Põdra lasteproosa probleemistik on nähtud täiskasvanu vaatevinklist ja eeldab kohati ka täiskasvanud lugejat. Väärtustatud on rikka sisemaailmaga inimese kujunemiseks vajalikke isiksuseomadusi, elupilte ilmestab meenutuslik alge ja tunderõhuline autorimõtisklus. Romaanis “Hilised astrid” vahendab mitme tegelase pilgu läbi perekonnalugu, kujutuse keskmes on suguvõsakodu saatus, keskkond ja elulaad nende püsimises ja muutumises. “Hilised astrid” ja “Jahedad varjud” on sisuliselt kaksikromaan. R. Põder on saanud B. Kangro nim kirjanduspreemia ja A. Mälgu novellipreemia. Ta on avaldanud olukirjeldusi, reisimärkmeid, arvustusi; tõlkinud vene ja inglise keelest; koostanud A. H. Tammsaare juttude ja romaanikatkendite kogu “Pähklipüha”. 2003. aastal ilmus R. Põdra toimetatud B. J. von Krüdeneri “Valerie”. R. Põder on praegusaja kõige järjekindlamaid ja loomuomasemaid romantikuid.

Teosed:

Kingitus - 1981
Kahekesi maailmas - 1982
Kuldvits - 1982
Hilised astrid - 1984
Kõige pikem suvi – 1986
Kivide Aed - 1986
Pardiajaja -1988
Põlev ratas -1988
Jahedad varjud - 1992
Salaarmastus – 1990
Laulumaa -1995
Armastuse hääl - 1996
Külmnäpp - 1993
Imelik vang - 1995
Äiatar - 1998
Hula - 2000
Kahe sajandi tütar - 2000
Hiliskevad - 2002
Teadmatus - 2004
Eike - 2006
Merikarp - 2007 
Juba olnud – 2008
Unustatud – 2010
Kauge – 2011
Laev - 2012
Voor – 2013
Kuningapuu : seitse novelli. Näidend – 2014
Liesel – 2015
Suur retk : romaan Richard Maacki jälgedes – 2015
Tagasivaatepeeglis : isiklikku - 2016
Kivitok : ühe põgeneja lugu / - 2017 
Savimäe : romaan ootamatust pärandist - 2017 
Maailm on imeline. Straboni mälestused - 2018
Kättemaks -  2019