eng est

Proosakirjanik

Õppinud Vastse-Antslas, Otepääl ja Valga Poeglaste Gümnaasiumis ning Tartu Ülikoolis.
Lõpetanud E.V. Sõjakooli Tondil 1931 nooremleitnandina, teeninud kaitseväes üleajateenijana Tallinnas, Võrus ja Petseris. 1940 määrati Punaarmee 42. polku Paides. II maailmasõjas deserteerus Punaarmeest ning oli Saksa sõjaväe tõlk. Viibinud sõjavangis ja põgenikelaagris, töötanud eesti ajakirjanikuna Saksamaal, siirdunud 1949 Austraaliasse. Sydney`s elades töötas paar aastat lihttöölisena, toimetanud ajalehte “Meie Kodu” 1951-55. Aastatel 1955-71 oli P. Lindsaar Sydney Mitchelli-nim. Riikliku raamatukogu ametnik. Avaldanud ajakirjanduses artikleid ja proosapalasid.


Esimesed eestikeelsed Austraalias ilmunud raamatud “Vana hobune” ja “Koduküla” koondavad mälestushelli ja leebe huumoriga kirjapandud eleegilisi mälestuspilte Võrumaa arhailisest külaühiskonnast.Teosed

Vana hobune - 1950
Neptuun ilmus laevale - 1951
Koduküla - 1954
...ja sõdurid laulavad I-II - 1959-1962
Eestlased Austraalias ja Uus-Meremaal - 1961
Mardus kiljatas - 1964
Paelamehed - 1967
Õrn armastus - 1970
Härrad ohvitserid - 1974
Värska -1977
Kannatustee - 1983
Peeter Lindsaare bibliograafia - 1987