eng est

Publitsist ja ajakirjanik

Sündinud ehitustöölise pojana, õppinud 1945–52 Urvaste 7-klassilises koolis, 1952–56 Antsla Keskkoolis ja 1967–63 TÜ ajaloo-keeleteaduskonnas eesti keelt ja kirjandust, lõpetades kaugõppes. Töötanud mitmesugustes ametites ajalehtede “Kolhoosi Elu” (1956–59) ja “Töörahva Elu” (1959–60 ning 1962–66) toimetuses Võrus. Ajakirjanikutöö jätkus Tallinnas “Õhtulehe” (1966–74), “Eesti Kommunisti” (1974–81) ja “Rahva Hääle” (1981–91) toimetuses. Alates 1991 vabakutseline literaat Tallinnas.


J. Elleni ulatuslik publitsistlik looming jaguneb ideeliselt suunitluselt teravapilguliselt kahte perioodi. Nõukogude-aegsed olukirjeldused ja mõned propagandistlikud raamatud on mõjustatud kommunistlikust ideoloogiast ja väärtustavad nõukogulikku eluhoiakut. Niisugused tendentsid nähtuvad teostes “Viisaastaku argipäev”, “Jõudsal sammul” ja “Näen kodu kasvamas”. J. Elleni tugevaks küljeks on Eesti külaelu hea tundmine. Nõukogude-aegsest maaühiskonnast on ta andnud rohkesti elu- ja olupilte. Taasiseseisvunud Eestis on J. Elleni looming lähtunud sootuks teisest ideestikust: ta on kirjutanud dokumentaaljutustusi nõukogude võimu kuritegudest, keskendudes seejuures talle tuttavale Võrumaa ainestikule. Arhiivdokumentide, küsitluste ja küüditatute päevikute põhjal on koostatud raamatud “Kuhu kõik nad jäid” ning “Võrumaa saaga”. Autentsele materjalile toetudes on J. Elleni jutustamislaad veenev; nendel teostel on kõigele lisaks ajalooallika väärtus.


Teosed:

Viisaastaku argipäev - 1974
Jõudsal sammul - 1975
Eluhoidjad - 1980
Majandi parteiorganisatsioon - 1980
Näen kodu kasvamas - 1981
Legend sõdurist - 1984
Me elame - 1988
Külapäevik - 1988
Kõik põhjata kaevu - 1990
Kuhu kõik nad jäid? I - 1994
Kuhu kõik nad jäid ? II - 1995
Võrumaa saaga I - 1998
Võrumaa saaga II - 1999
Võrumaa saaga III - 2001
Võõra väe vangid I - 2002
Ei halastust, ei armu - 2003
Hällimaa - 2004
Esimene raamat:
Varjatud valu - 2005
Varjatud valu - 2006
Teine raamat:
"Ei halastust, ei armu 2. - 2007