eng est

Prosaist, kunstnik ja ajakirjanik

Õppinud Vanaküla vallakoolis ja Räpina kihelkonnakoolis, töötanud vallakirjutajana ja kooliõpetajana, aastatel 1910-11 “Viljandi Teataja” toimetuses. Seejärel õppinud Riia Kunstikoolis, Keiserlikus Kunstiseltsi Kunstikoolis Peterburis ja Peterburi Kunstiakadeemias. Aastatel 1918-19 oli J. Vahtra Võrus tegev kunstivarade kaitsmisel ja säilitamisel, aastatel 1918-21 töötas joonistusõpetajana Võru tütarlaste gümnaasiumis ja 1921-24 Võru Õpetajate Seminaris. J. Vahtra oli 1926-33 ja 1935 kunstikooli “Pallas” õppejõud ning 1936-40 “Noor-Eesti Kirjastuse” kunstiline konsultant.  Ta määrati 1940 Võru maakonna keskkultuurimaja direktoriks. 1944  rajas J. Vahtra Võru ajalehe “Töörahva Elu” ning oli 1944-45 selle esimene toimetaja.


Kirjanduslikku tegevust alustas XIX ja XX sajandi vahetusel, trükis debüteeris 1900, ta luuletusi ja lühiproosat ning tõlkeid vene, saksa, soome jt. autoritelt ilmus ajalehtedes. Hiljem tegutses peamiselt kujutava kunsti alal; maali ja vabagraafika kõrval on ta ulatuslikult loonud raamatugraafikat. Mälestusteos “Minu noorusmaalt” I-III kajastab autori elukäiku aastani 1918 ning esitab emotsionaalselt mitmekesist isiku- ja kultuuriloolist ainestikkku.


Teosed

Setu nali - 1905
Tõrre talu tagatoas - 1914
Blanc et noir -1921
Konstruktiivsed rütmid - 1924
Minu noorusmaalt I - III - 1934-36
Laane kurus - 1935
Ohvrikivi - 1937
Kuldne laev - 1938
Metsajärv - 1940, 1982
Õngitsemas - 1946, 1992
Noorusmaa - 1947
Valitud tööd - 1961
Minu lapsepõlve kodud - 1982