eng est

Publitsist

Sündinud sõjaväelase pojana, õppinud Võru Keskkoolis.15-aastase noorukina küüditati koos ema ja vend Oskariga Irkutski oblastisse. Haridusteed Siberis jätkata ei õnnestunud ja seetõttu omandas tisleri elukutse. 1957. aastal Võrru tagasi jõudes asus tööle Võru Mööblivabrikus tislerina.Õppinud Võru kaugõppe keskkooolis, 1966 lõpetanud Võru Tööstustehnikumi. Alates 1959.aastast töötanud Võru Teedevalitsuses, algul spordimetoodikuna, hiljem tehnikuna, insenerina ja alates 1971.aastast plaaniosakonna juhatajana. 1983–91 olnud samas peainseneri asetäitja ja 1991–97 majandusjuhataja. 1997–98 töötanud tööõpetuse õpetajana Fr. R. Kreutzwaldi nim Keskkooolis ja Puiga Põhikoolis. 1998. aastal töötanud Võru valla arendusnõunikuna, olles samal ajal vallavolikogu aseesimees. 1999. aastal lõplikult pensionile jäänuna pühendunud täielikult kirjanduslikule tegevusele.

H. Sissas alustas 1980ndate lõpus andmete kogumist küüditamistest ja küüditatutest. Hiigeltöö tulemusena on 1992–2003 kaante vahele jõudnud “Meenutused” I-VI. Raamatud räägivad sellest, kuidas eestlastel elu kodumaast kaugel viletsuses ja puuduses võõra rahva hulgas kulges, milline füüsiline koormus, vaimne ning füüsiline vastutus nendele langes.

Eesti naise-ema minevikuelu, vapruse ja vastupidavuse jäädvustamiseks algatas H. Sissas 2003. aastal ülemaailmse ürituse – püstitada Võrru eesti naisele-emale monument, mis lähtub ideest – väärtustada eesti naine emana, tugevdada sõnumit, et me kestame rahvana.  


Teosed:

Meenutused I - 1992, 1996
Meenutused II - 1998
Meenutused III - 1999
Meenutused IV - 2000
Meenutused V - 2001
Meenutused VI - 2003
Monumendi "Eesti ema" lugu : 2004-2010 – [2012]