eng est

Luuletaja, proosakirjanik, kirjandusteadlane

Lõpetanud Valga Poeglaste Gümnaasiumi 1929, Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna mag. philos. 1938 väitekirjaga “Eesti soneti ajalugu”. Olnud ülikooli teaduslik stipendiaat, assistent ja õppeülesannetetäitja, dramaturg Vanemuise teatris 1943-44. 1944. a. septembris põgenes Soome ja sealt edasi Rootsi. Töötanud Värmlandi muuseumis Karlstadis arhiivitöölisena, alates 1946 Lundi Ülikooli kunstimuuseumis fotograafina. Aastast 1950 elas Lundis, toimetades kultuuriajakirja “Tulimuld” ja juhtides tegevdirektorina Eesti Kirjanike Kooperatiivi kirjastust alates rajamisest 1951.

B. Kangro värsse hakati avaldama 1929, proosapalasid 1931. Esimene Rootsis ilmunud luuleraamat “Põlenud puu” sisaldab peamiselt Eestis kirjutatud luuletusi. Kogusid “Tulease”, “Veebruar” ja “Ei kellegi maa” on K. Ristikivi nimetanud Lundi triloogiaks, kesksel kohal on B. Kangrole mälestusrikaste kohtade meenutamine ning poetiseerimine, eriti tsüklites “Vana Võrumaa” ja “Surematu Tartu”. Kaksiktriloogias “Jäälätted”, “Emajõgi”, “Tartu”, “Kivisild”, “Must raamat” ja “Keeristuli” näitab Eesti Vabariigis sirgunud haritlasgeneratsiooni kujunemist Tartus ning selle dramaatilist saatust II maailmasõja ajal. Raamatus “Kipitai” meenutab B. Kangro noorpõlve gümnaasiumi lõpuni.


Teosed

Sonetid - 1935
Vanad majad - 1937
Eesti soneti ajalugu - 1938
Reheahi - 1939
Põlenud puu - 1945
Pühapäev - 1946
Seitsmes öö - 1947
Tulease - 1949
Igatsetud maa - 1949, 2017
Kuma taevarannal - 1950
Veebruar - 1951
Eikellegi maa - 1952
Peipsi - 1954
Suvihari - 1955
Taeva võtmed - 1956
Sinine värav - 1957
Eesti raamat vabas maailmas - 1957
Jäälätted - 1958, 1990, 2009
Ajatu mälestus - 1960
Emajõgi – 1961, 1991
Tartu - 1962, 1996
Kivisild - 1963
September - 1964
Eesti kirjandus siin- ja sealpool piiri - 1965
Must raamat - 1965
Varjumaa - 1966
Eesti kirjandus vabas maailmas - 1966
Võõramaa õhtu - 1966
Merre vajunud saar - 1968
Puud kõnnivad kaugemale - 1969
Keeristuli - 1969
Minu nägu - 1970
Universitas Tartuensis - 1970
Eesti raamat vabas maailmas - 1971
Joonatan, kadunud veli - 1971
Allikad silla juures - 1972
Eesti kirjandus paguluses 1944-1972 - 1973
Öö astmes x -1973
Puu saarel on alles -1973
Eesti Rootsis - 1976
Merevalgus. Tuuletund - 1977
Häitsmemehi ja pärlipüüdjaid.1. - 1978
Kuus päeva - 1980, 2006
Arbujad. 1. - 1981
Arbujate kaasaeg. 2. - 1983
Seitsmes päev - 1984, 1991
Kirjad romaanist - 1985, 2006
Tuiskliiv. Talvereis - 1985
Sinised mesilased - 1987
Häitsmemehi ja pärlipüüdjaid. 2 - 1987
Hingetuisk. Jääminek - 1988
Süda ei põle ära - 1989
Eesti kirjakuulutaja eksiilis - 1989
Kogutud luuletusi I -II - 1990-1991
Susi - 1991
Kipitai - 1992
See on Bernard Kangro ajalik elukäik ta enese poolt kokku pandud ja õpetuseks nalja pärast - 1992
Härjanädalate aegu - 1994
Dantele - 1994
Armsamale - 1995
Hingedepäeva õhtul - 1995
Keskpäev - 1995
Üks sündmusteta suvi - 1998
Kojukutsuv hääl - 2000
Kaasteelised - 2001
Sütevakk südames – 2008
Põues on palanguid, põskedel õhtuse paitus - 2020