eng est

Proosa- ja lastekirjanik

Õppinud Kanepi, Võru, Tartu ja Valga koolides. 1912-14 elas kirjanduslikke katsetusi tehes Eestis ja Soomes, 1914 mobiliseeriti ohvitseride kursustele, 1916 sõdis lipnikuna Rumeenias. 1919-20 võttis osa Vabadussõjast, aastatel 1920-23 elas kirjanikuna Tartus ja Berliinis, kus toimetas ajakirju “Aeg” ja “Euroopa Elu”. 1923-27 tegutses kirjanikuna Tartus, 1928 hakkas Sangastes asunikutalu rajama ja maja ehitama.Vekslite võltsimise eest kandis aastatel 1930-32 karistust Tallinna Keskvanglas. Pärast elas kirjanikuna Tallinnas, suviti peatus enamasti Otepääl ja Pühajärvel.Pärast II maailmasõda jätkas tööd Tallinnas.  

Tuli kirjandusse aastal 1913 lühiproosakogumikuga "Igavene labürint", samal perioodil asutas Tartus koos H. Visnapuuga kirjandusliku rühmituse "Moment". R. Rohu viljakas, kuid hõreda koega jutulooming ei saavutanud erilist tunnustust, tähelepanuta jäi romaan "Minevik". Populaarsuse võitis R. Roht Kurgsoo proosateoste sarjaga, kuhu kuuluvad romaan  “Hümnid Paanile”, novellid “Viimne kevad” ja “Kriuka Kusta armastus”, romaanid “Kurgsoo” , “Maa”, Aeg”.   Selles R. Rohu peateoseks kujunenud tsüklis kujutab autor värvikalt Võrumaa külaelu, tõstes esile asunike indu ja raskusi uute talude rajamisel. Suurema kompositsioonikindluse ja viimistletuma stiiliga kerkib esile romaanidiloogia “Talulapsed” ja “Kodutalu”.

 
Teosed

Igaveses labürindis -1913
Üksinduse meeleolud - 1914
Siluetid ja dekoratsioonid - 1918
Hing ja veri - 1918
Kolm näokatet - 1919
Julius Kuperjanov: tema elulugu ja teod - 1919
Minevik - 1920
Eesti – Wene soda - 1920
Hümnid Paanile - 1922
Neli juttu - 1924
Kurgsoo - 1924
Roim - 1924
Tsirguküla - 1924
Looduskangad - 1924
Väikelinn - 1924
Üksindus - 1925
Jutud Kõrrekülast - 1926
Imelikud juhtumised Tatriku alevis - 1926
Maa - 1927
Sõjasõit - 1928
Laanekohus - 1928
See, millest avalikult ei räägita - 1928
Aeg - 1929
Nauding - 1929, 1994
Elu on ilus - 1930
Vabadus ja vangla - 1932
Vastsed rajad - 1933
Võitluse teel - 1933, 1956
Vana Võrumaa - 1934
Väikesed rändurid - 1934
Noor elulaevnik - 1934
Vetepojad - 1934
Punane liblikas - 1934
Väleküüs ja Tuhknai - 1935
Tsaari ohvitser - 1935, 2016
Esimene armastus - 1935
Kahuriliha - 1936
Suvised rõõmud - 1936, 1994
Verioja mõis - 1936, 2014
Ummiktänav - 1937, 1960
Igapäevased inimesed - 1937
Inimsaatused - 1938
Elutee - 1938, 1957, 1985
Talulapsed - 1939
Kuldsed päevad - 1939
Kodutalu - 1940
Võrukael - 1945
Kitsad piirid - 1946
Jäneste pulmad - 1946, 2002
Lapsed, linnud ja loomad - 1947
Kergeusklik tihasepoeg - 1947
Kaks perekonda - 1947
Mäger Urask - 1947
Noorte pere - 1947
Lumesadu - 1947
Ahnuse palk - 1947
Laaned ja veed - 1949, 1959, 1996
Kaks poissi puhkusel - 1949
Jutte loomadest - 1951, 1962, 1978, 1983, 2007
Vastsed rajad.Võitluse teel - 1964
Öö - 2007
Lapsed ja loomad – 2007
Hümnid Paanile ; Kurgsoo : romaan – 2009
Vana Võrumaa : mälestusi – 2010
Sõjasõit : mälestusi ilmasõjast : 2016