eng est

Luuletaja ja ajakirjanik

Sündinud kaupmehe pojana, õppinud Haanja, Plaksi, Võru ja Rõuge koolis, 1917–22 Võru gümnaasiumis, 1922–25 Võru Õpetajate Seminaris, lõpetanud Petseri gümnaasiumi. Töötanud Luhamaa algkoolis pedagoogina 1927–35, koolijuhatajana Tabina, Põlva ja Vana-Koiola algkoolis, sekretärina 1944–47 “Töörahva Elu” toimetuses, 1947–49 Kreutzwaldi muuseumis. Aastatel 1949–52 oli E. Tuuling Võru 3. 7-kl kooli direktor. Poliitilistel põhjustel koolitööst vallandatuna töötas 1954–55 tehnilise juhatajana artellis “Võhandu”, sai 1955 võimaluse naasta pedagoogilisele tööle. Aastatel 1955–60 oli E. Tuuling Pilistvere ja 1960–62 Vana Saaluse algkooli juhataja, hiljem õpetaja samas ja ka Linnamäe koolis. 1966 pensionile siirdununa elas Võrus.


E. Tuuling avaldas ajakirjanduses ja koguteostes publitsistikat, följetone, reisikirju ja värsse. Luules domineerivad loodusmotiivid. Ta on kirjutanud värsse ka Võru murdes (“Sann”, “Kodoigätsus” jt). Luuletuste avaldamist jätkas  pärast sõda  ajakirjades “Looming”, “Kultuur ja Elu” jm), kuid uut luulekogu ei võetud kirjastuses vastu. E. Tuulingu käsikirjad on hoiul Eesti Kirjandusmuuseumis.


 E. Tuulingu kohta kirjutati 1934. aasta Võru jõulualbumis: "Eraelus on ta kooliõpetaja. Aga kui tulevad õhtud, niisugused vaiksed ja pimedad Luhamaa koolimaja kohale, siis jätab Aleksa kooliraamatud ja vihikud kus seda ja teist ning hakkab luuletama. Tal ei puudu eeldused riimiriidest ilusamategi tuleasemete tegemiseks, kui seda seni teinud“.Teosed:

Tulease - 1931