eng est

Luuletaja, publitsist, tõlkija

Õppinud Võru algkoolis ja era-reaalgümnaasiumis, mille lõpuklassist sunniti 1923. aasta kevadel poliitilistel põhjustel lahkuma. Andis gümnaasiumis välja käsikirjalist ajakirja “Epook” ja koos õpetaja A. Antsoniga ühe numbri trükitud ajakirja “Viisnurk”. 1923. a. sügisel siirdus Tartusse, kus käis vabakuulajana TÜ loenguil ja püüdis end elatada tõlketööga. Abistas A. Antsonit almanahhi “Aktsioon” asutamisel ja väljaandmisel. Siirdus 1927 Tallinna, kus toimetas noorsooajakirju “Noorte Hääl” ja “Võitlus” ning ajalehte “Edasi”. Siirdus märtsis 1930 illegaalselt Nõukogude Liitu, kus 1931 heideti välja kommunistlikust parteist ja arreteeriti. 1934 vabastati vangilaagrist ning asus elama Ukrainasse Mariupoli. 1937. a. stalinlike repressioonide ajal arreteeriti uuesti ning saadeti Stalino (Donetsk) vangilaagrisse, kus suri.


Kooliõpilasena hakkas perioodikas avaldama ekspressionistlikus stiilis revolutsiooni propageerivaid värsse ning hiljem andis tooni almanahhile “Aktsioon”. 1925-26 kirjutatud luuletuskogu “Miljonid ja viisnurk” on hoiul Eesti Kirjandusmuuseumis. V. Kaaveri eluajal ilmus tema propagandabrošüür “Punane Mai” (1929), mille politsei konfiskeeris.   Teosed

Detsembri hommik - 1979