eng est

igor kotjuhLuuletaja, ajakirjanik, esseist, tõlkija

Igor Kotjuh on sündinud Võrus. Aastail 1985-1996 õppis ta Võru II Keskkoolis, 2009. aastal lõpetas Tartu Ülikooli. Ta on õppinud eesti keelt võõrkeelena, eesti kirjandust, Tallinna Ülikoolis suulist ja kirjalikku tõlget ning magistrantuuris kirjandusteadust. VIKIPEEDIA andmeil on ta kirjastuse Kite ja eestivene kirjandusportaali Tuulelohe (www.tvz.org.ee) asutaja ja toimetaja. Alates 2006. aastast on ta Eesti Kirjanike Liidu liige. Eesti PEN-klubi taasasutamisel 3. veebruaril 2010 valiti Igor Kotjuh selle juhatuse liikmeks.

Igor Kotjuh kirjutab ka eesti keeles, kuid eelkõige vene keeles, kuna tema emakeel on vene keel. Igor Kotjuhi luulet on tõlgitud eesti, soome, rootsi, norra, inglise, bulgaaria ja prantsuse keelde. Ta ise tõlgib eesti luulet, esseistikat ja lastekirjandust vene keelde, samuti vene luulet ja esseistikat eesti keelde. Igor Kotjuhi luulet on avaldatud Soome, Läti, Leedu ja Venemaa kirjandusväljaannetes. Igor Kotjuh on paljude raamatute toimetaja.

2004. aastal sai Igor Kotjuh ajakirja „Looming“ luulepreemia, 2007. aastal kogumiku "Teises keeles" eest Bernard Kangro kirjanduspreemia. 2011. aastal pälvis Igor Kotjuh presidendi kultuurirahastu noore kultuuritegelase eripreemia. 2014. aastal sai ta kultuurkapitali venekeelse kirjanduse luulepreemia. 2015. aastal sai Igor Kotjuh Valgetähe V klassi teenetemärgi ja Tallinna raemedali. Aktiivse tegutsejana iseloomustab tema luulet avatus kaasaja ühiskondlikele küsimustele, aga ka mõtlik intellektuaalsus.

Teises keeles : essee, luuletused ja esseemid 2000-2007 – 2007
Usaldusliin – 2010
Kuidas kujutada päeva? – 2015
Loomulikult eriline lugu : luuletused proosas -  2017
Sireenid ja sähvatused - 2022

Bernard Kangro preemia (2023)